Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Tidplan & Kandidatnominering inför kongressombudsval till partikongressen 2021

Valkretsar
För val av kongressombud har partidistriktet indelas i valkretsar. Distriktsstyrelsen har vid distriktsstyrelsemötet den 26 april beslutat att valkretsarna ska bestå av följande arbetarekommuner:

 • Valkrets 1: Örebro (4 ombud)
 • Valkrets 2: Kumla, Hallsberg, Askersund (3 ombud)
 • Valkrets 3: Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora (3 ombud)
 • Valkrets 4: Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Laxå (3 ombud)

Totalt antal ombud för Örebro län: 13 st.

(Tidplan och möjlighet för inspel gavs på AK-ordförandeträff 23 april).

Kandidatnominering
Varje partimedlem har rätt att föreslå kandidat(er) och eller sig själv som ombud till partikongressen. Förslag ska läggas in i formuläret via länken: https://forms.gle/QcUbPWHaHTVrH6kJ9 (senast den 24 maj).
Följande information skrivs in via länken:

Namn

 • Ålder
 • Arbetarekommun
 • Boendeort
 • Sysselsättning (frivilligt): Tex studerande eller lärare
 • Facklig tillhörighet (frivilligt)
 • Därför vill jag bli ombud: Beskriv med max trettio ord varför du vill bli ombud
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Digitalt foto (frivilligt).
 • Medgivande enligt GDPR.

Val av ombud och Valperiod
Kongressombudsvalet kommer att genomföras digitalt via ett säkert röstningssystem. Alla partimedlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före val är röstberättigade vid val av kongressombud i den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.

Meddelande om kongressombudsval ska enligt partistadgan respektive arbetarekommun meddela sina medlemmar 14 dagar före ombudsvalets start (24 maj).

Varje arbetarekommun tillgodoser att dess partimedlemmar har möjlighet att avlägga sin röst. Valperioden är mellan den 7 juni och 21 juni 2021. Från och med den 4 juni kommer en sammanställning av kandidaternas nomineringstexter att publiceras digitalt på partidistriktets hemsida (socialdemokraternaorebrolan.se). Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela valresultatet genom cirkulär till arbetarekommunerna.

EASYVOTE
Örebro läns distriktsstyrelse har beslutat att ombudsvalet ska genomföras digitalt i år. Ombudsvalet kommer att genomföras med det digitala verktyget Easyvote.

För att få tillgång till omröstningen krävs BankID. För de partimedlemmar som saknar BankID eller tillgång till dator kommer det finnas möjlighet att rösta på plats fysiskt på Trädgårdsgatan 1 i våra partilokaler vid minst ett tillfälle under valperioden. Datum kommer att läggas upp i vårt kallendarium: https://socialdemokraternaorebro.se/kalendarium/

Partimedlemmen kan då med hjälp av två administratörer logga in utan BankID.

Röstsammanräkning
Röstsammanräkningen genomförs av partidistriktets personal med översyn av partidistriktets revision.

Valda ombud är den eller de som i varje valkrets erhållit högsta röstetal. Suppleanter är de som kommit de valda närmast i röstetal. Suppleanter kallas in i den ordning de erhållit röster. Vid lika röstetal avgör lotten.

facebook Twitter Email