Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Skriv motioner till partikongressen 2021

Inför partikongressen kan medlemmar i socialdemokraterna skriva politiska förslag till kongressen; Motioner. Förslagen behandlas först på ett partimöte som kallas Representantskapsmötet ditt alla våra socialdemokratiska föreningar i kommunen har valt representanter.

Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva förslag/motioner, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av Arbetarekommunens representantskap (Socialdemokraterna i Örebro kommuns högst beslutande församling), som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.

Du kan antingen skicka in motionen som en enskild medlem eller först skicka din motion till din Socialdemokratiska förening så att de har en möjlighet att ställa sig bakom motionen.

Motioner skickas till orebro@socialdemokraterna.se med rubriken ”Kongressmotion – (Rubrik för motionen) av antingen dig som enskild medlem eller av din S-förening senast 21 mars 2021.

Tidsplan för motionsbehandlingen inför kongressen:

  • 21 mars Motionsstopp
  • 22 Socialdemokraterna i Örebro kommun styrelse börjar förbereda motionssvar
  • 6-8 april dialog förs med med medlemmar/föreningar med preliminära svar som underlag
  • 19 april styrelsen beslutar om förslag till svar på motionerna som läggs till representantskapsmötet
  • 26 april representantskapsmötet bestående av ombud från våra socialdemokratiska föreningar behandlar kongressmotionerna

Tips på hur du skriver en motion finns i menyraden till höger!

Hur fungerar processen efter du/din S-förening skickat in motionen?
Innan en motion tas upp på representantskapet ska Arbetarekommunensstyrelse (Socialdemokraterna i Örebro kommuns styrelse)  avge ett yttrande/motions svar om vad styrelsen tycker om din motion. Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas med motionen på representantskapsmötet. Där ska ocksåframgå hur styrelsen förslag till representantskapet för beslut är, genom antingen

  • Bifalla (godkänna motionen)
  • Besvara (sända in motionen som enskild till partikongressen)
  • Avslå din motion

Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på representantskapet, även de som styrelsen föreslår avslås. Din motion kommer att bifogas de handlingar som skickas ut inför sammanträdet och meningen är att alla representantskapsombud ska hinna läsa och bilda sig en uppfattning om den innan.

När det är dags för din motion att tas upp under sammanträdet får du redogöra för varför du vill att representantskapet ska ställa sig bakom motionen. Du bestämmer själv om du vill göra det, men det är självklart en fördel och ombuden kan få en bredare bild av din motion. Ett tips är också att begära replik ifall någon talar mot din motion. Det gäller att övertyga så många ombud som möjligt och det gör du bäst genom debatt i talarstolen. När talarlistan är blank är det dags för ombuden att fatta beslut.

Lycka till med motionsskrivandet!

facebook Twitter Email