Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Provval till Kommunfullmäktige

Stora valberedningen genomför ett rådgivande provval av Valberedningens preliminära förslag på Kommunfullmäktigelista inför de allmänna valen 2022. Provvalet genomförs mellan den 25 oktober och 30 oktober 2021 för medlemmar i Örebro Arbetarekommun. Provvalet kommer att genomföras digitalt via ett säkert röstningssystem. Medlemmar som har BankID uppmanas att rösta digitalt hemifrån, men för dig som inte har BankID kommer Arbetarekommunen att ha ett röstningstillfälle den;

  • 26 oktober mellan 15.00-17.00
  • 29 oktober 16.30-18.00.

Vid röstningstillfället kan du som ombud komma och lägga din röst i våra lokaler på Trädgårdsgatan 1.

När röstningen börjar kommer du kunna att lägga din röst digitalt om du följer denna länk.

Alla partimedlemmar i Örebro Arbetarekommun som betalat sin medlemsavgift senast 14 dagar före provvalet start är röstberättigade vid provvalet. Du kommer att få lägga in röst i två separata val, ett på de kandiderade männen och ett på de kandiderande kvinnorna till kommunfullmäktige. När du kommer in i valet kan du rösta enligt valberedningens förslag här nedan eller välja fem egna kandidater att kryssa i under övriga nominerade.

För att du som medlem ska kunna göra ett informerat val har många kandidater skrivit en mindre presentation om sig. Presentationerna finner du här nedan;

 

Våra Kandidater till Kommunfullmäktige;

  1. (Ej med band valbara kandidater på grund av att valet av förstanamnet John Johansson redan förrättats den 30 augusti 2021 i samband med att John valdes till Kommunstyrelsens ordförande.)


Namn: John Johansson
Ålder: 39 år
Sysselsättning: Kommunstyrelsens Ordförande

 

Här är de valbara kandidaterna till Kommunfullmäktige i provvalet:

Kandidater som ej lämnat en kandidatbeskrivning eller skrivit under på att vi får publicera information kring dem på vår hemsida går att rösta på i valet men finns inte med i denna kandidatpresentation.

2.


Namn: Ullis Sandberg
Ålder: 49
Sysselsättning: Kommunalråd

Varför vill jag kandidera:
Att Örebro är en attraktiv och växande kommun är avgörande för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom både kommunen och hela regionen.

 

3.


Namn: Kemal Hoso
Ålder: 47
Sysselsättning: Logistiker

Varför vill jag kandidera:
För att jag vill förändra, påverka och utveckla vår kommun Örebro…

 

4.


Namn: Jessica Ekerbring
Ålder: 49
Sysselsättning: Tjänstledig IT-projektledare. Deltidspolitiker/politisk sekreterare/Valledare.

Varför vill jag kandidera:
Jag vill fortsätta att jobba för att utveckla och förbättra Örebro. Jag hoppas att medlemmarna tycker att jag hittills gjort ett bra jobb i talarstolen och i den kommunala kommunfullmäktigegruppen.

 

5.


Namn: Johan Hurtig
Ålder: 28
Sysselsättning: Lagerarbetare/Fackligt förtroendevald

Varför vill jag kandidera:
Jag vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och vara med och arbeta för en jämställd kommun! Jag tror också att min långa bana genom mitt fackliga arbete kan vara nytta för detta arbete!

 

6.


Namn: Maja Gullberg
Ålder: 31
Sysselsättning: Ombudsman S i Örebro län

Varför vill jag kandidera:
Jag vill verka för att alla i Örebro ska ha möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. För ett Örebro där människors olika förutsättningar i livet aldrig ska tillåtas vara ett hinder i deras framtid.

 

7.


Namn: Nabil Mouchi
Ålder: 35
Sysselsättning: Finansrådgivare på Kommuninvest för offentlig sektor

Varför vill jag kandidera:
Jag är övertygad om att jag med min gedigna erfarenhet från offentlig sektor har en unik inblick i de verksamhetsbehov/-utmaningar som välfärdssektorn står inför och som skulle komma Örebro kommun till gagn.

 

8.


Namn: Marie Brorson
Ålder: 54
Sysselsättning: Kommunalråd med ansvar för social välfärd (Tjänsteledig Staben för Hållbar utveckling i Region Örebro län)

Varför vill jag kandidera:
Jag brinner för att arbeta för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Att vi ska skapa ett samhälle där alla känner delaktighet och meningsfullhet, vilket minskar utanförskap och kriminalitet.

 

9.


Namn: Jan Zetterqvist
Ålder: 62
Sysselsättning: Egen företagare och Ak-ordförande

Varför vill jag kandidera:
Efter dryga 20 år som anställd på LO-distriktet ligger så klart frågor om arbetslivets villkor mig varmt om hjärtat. Men även att försöka motverka  eller begränsa vinsterna i välfärden.

 

10.


Namn: Unnur Tryggvadóttir Nordell
Ålder: 48
Sysselsättning: Biträdande verksamhetschef Tegelbruket ungdomsarena

Varför vill jag kandidera:
Jag vill stärka ungas röst i de beslut som tas, samt bidra till jämlika livsvillkor för barn och unga. Min erfarenhet, kunskap och nätverk är en stor tillgång i sammanhanget.

 

11.


Namn: Jonas Håård
Ålder: 48
Sysselsättning: Politisk Sekreterare

Varför vill jag kandidera:
Örebro är fantastisk kommun. Med det kommer stort ansvar vilket kräver långsiktigt ledarskap i många svåra frågor. Jag vill vara en del av Örebros ljusa framtid.

 

12.


Namn: Linda Smedberg
Ålder: 35
Sysselsättning: Förskolelärare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill arbeta för att Örebro ska bli en helhet där ledordet är solidaritet. Ett samhälle som håller ihop – Likvärdig skola, bekämpa utanförskapet och bostadssegregationen och satsa på välfärdens anställda.

 

13.


Namn: Pell Uno Larsson
Ålder: 80
Sysselsättning: Leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt

Varför vill jag kandidera:
Jag vill arbeta för; Allas lika värde, tryggt och drogfritt Örebro. Skola, Utbildning, vård/omsorg samt övrig välfärd skall stärkas. Allas rätt till bostad med rimlig hyra. Pensionärsrabatt på bussar.

 

14.


Namn: Ellen Leijen
Ålder: 27
Sysselsättning: Politisk sekreterare

Varför vill jag kandidera:

 

15.


Namn: Kent Vallén
Ålder: 70
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag vill fortsätta arbeta för att göra Örebro till en ännu bättre kommun att leva i, där alla människor, barn, ungdom och vuxna, inkluderas i samhällsgemenskapen på lika villkor.

 

16.


Namn: Eva Eriksson
Ålder: 56
Sysselsättning: Gymnasielärare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill jobba för jämställdhet och jämlikhet i samhället.

 

17.


Namn: Per Lilja
Ålder: 56
Sysselsättning: Butiksarbetare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill fortsätta driva frågor som är viktiga för Örebros medborgare klimat och miljö, jämställdhet, arbetsmarknadsfrågor, trygghet. Jag vill också ta med mig frågor från mitt fackliga engagemang.

 

18.

Namn: Carina Toro Hartman
Ålder: 64
Sysselsättning: Lärare

Varför vill jag kandidera:
Med ett stort intresse för kommunala frågor och den inblick jag fått genom tidigare uppdrag så skulle  jag gärna vilja fortsätta att använda mitt engagemang för att driva socialdemokratisk politik i kommunen en mandatperiod till.

 

19.


Namn: Per ”Pelle” Frid
Ålder: 24
Sysselsättning: Studerande

Varför vill jag kandidera:
KF måste föryngras och kampen mot det högerextrema intensifieras. Jag ser mig själv som ett naturligt Val för en starkare ideologiskt riktad socialdemokrati som vi delvis tappat till V.

 

20.


Namn: Anna Hedström
Ålder: 57
Sysselsättning: Socialtjänstadministratör

Varför vill jag kandidera:
Lika engagerat i partiet som i förtroendeuppdrag! Det vill jag bidra med  i KF. Erfaren, stabil och samhällsintresserad. Bred landsbygdskunskap, generell erfarenhet i samhällsbyggnads frågor. Privat arbetar jag Inom socialtjänsten.

 

21.


Namn: Thomas Börjesson
Ålder: 45
Sysselsättning: Enhetschef, Länsstyrelsen

Varför vill jag kandidera:
Jag vill att Örebro ska ta täten i klimatomställningen men omställningen ska vara rättvis. Landsbygden behöver lyftas upp och de boende där ska erbjudas lika förutsättningar till skola vård, omsorg och fritidssysselsättning som de som bor i staden.

 

22.


Namn: Madelene Spinord Semenets
Ålder 36
Sysselsättning: Inspektör på IVO

Varför vill jag kandidera:
Brinner för barnrättsfrågor och kan bidra både med engagemang och kunskap (både från mitt uppdrag som ordförande i Grundskolenämnden och mitt yrke). Är driven och målinriktad som person.

 

24.


Namn: Jenny Thor
Ålder: 41
Sysselsättning: Projektsamordnare

Varför vill jag kandidera:
Har stort samhällsintresse med hjärta för sociala frågor. Brinner extra för äldrefrågor och funktionshinderfrågor. Vill delta i arbetet för Örebros fortsatta utveckling som en ekonomisk, socialt och miljömässigt sammanhållen kommun.

 

25.


Namn: Mats Sjöström
Ålder: 78
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag har en bred erfarenhet politiskt arbete, har varit kommunstyrelsens ordförande mm.. Jag representerar i dag en av våra stora väljargrupper , pensionärerna som är lika viktig grupp som de unga.

 

26.


Namn: Inger Carlsson
Ålder: 69
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag vill arbeta för ett samhälle där alla ges samma möjligheter att skapa sig ett gott och tryggt liv med jämlika och jämställda villkor. Alla människors lika värde och rättvisefrågor är också något som jag sätter högst upp på agendan.

 

27.


Namn: Frederick Axewill
Ålder: 50
Sysselsättning: HR-specialist arbetsmiljö

Varför vill jag kandidera:
Jag kämpar för ett samhälle som håller samman. Gemensamma lösningar och smarta investeringar kan motverka klyftorna i vårt samhälle. Viktigt för mig: funktionsstöd, landsbygd, samarbete, solidaritet, välfärd.

 

28.


Namn: Madelene Vikström
Ålder: 40
Sysselsättning: Lagerarbetare

Varför vill jag kandidera:
Vara med och utveckla Örebro till en fin och levande stad. Men även från ett fackligt perspektiv se till så det är ordning och reda med schyssta villkor inom kommunen.

 

29.


Namn: Daniel Ekblad
Ålder: 49
Sysselsättning: Kriminalvårdare

Varför vill jag kandidera:
Om vårt parti bygger landet, så vill jag vara med och bygga Örebro! Att få besluta om Örebros framtid och utveckling lockar verkligen mig.

 

30.

Namn: Emilie Toro Hartman
Ålder: 31
Sysselsättning: Sjuksköterskestuderande och pensionshandläggare

Varför vill jag kandidera: 
Jag brinner för kvinnofrågor, jämställdhet i stort och barns rätt till en trygg uppväxt. Jag vill stärka de kommunala trygghetssystemen och verka för ett Örebro för alla.

 

31.


Namn: Per Erik Andersson
Ålder: 69
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Miljö- och klimat utmanar vårt samhälle och hållbara lösningar, i alla kommunala ansvarsområden, kräver samlad politisk erfarenhet. Jag vet vad det innebär. Jag har erfarenheten som krävs.

 

32.


Namn: Fisun Yavas
Ålder: 65
Sysselsättning: Pensionär & Fritidspolitiker

Varför vill jag kandidera:
Om jag får fortsatt förtroende, områden som är viktiga och vill utveckla vidare för mig är, Att åldras i Örebro ska vara trygg för all. En trygg hemtjänst och bra vård och omsorgsboende.

 

33.


Namn: Nicklas Helander
Ålder: 30
Sysselsättning: Byggnadsmålare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill arbeta för en jämlik uppväxt och skolgång oavsett ursprung, klass eller bostadsområde. Segregationen ska motarbetas och staden ska tillgängliggöras alla samhällsklasser i både kultur- och bostadspolitiken.

 

34.


Namn: Isabelle Nerelius
Ålder: 34
Sysselsättning: Tjänsteperson

Varför vill jag kandidera:
Verka för att samhällets resurser förvaltas på det sätt som bidrar till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt samhälle, där alla ges samma förutsättningar i livschanser.

 

35.


Namn: Roger Andersson
Ålder: 76
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Fortsätta driva tillväxtfrågor som gynnar vårt näringsliv. Samtidigt vill jag driva en aktiv förbättrad bostadspolitik.

 

37.

Namn: Gösta Eriksson
Ålder: 73
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Kunna påverka besluten i kommunen och ta vara på min erfarenhet efter 45 år inom den tekniska verksamheten i kommunen.

 

38.


Namn: Gun Carlestam Lewin
Ålder: 81
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
I valet 2022 kommer var fjärde väljare vara en 65-plussare, något som inte avspeglas i den politiska representationen. Den erfarenhet och livskunskap vi årsrika besitter behövs fortfarande inom Örebro kommun.

 

39.


Namn: Magnus Talbäck
Ålder: 42
Sysselsättning: Gymnasielärare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill med mitt engagemang och kunnande, inom ekonomi, juridik och samhällsfrågor, vara med och påverka vårt allt mer polariserade samhälle i en mer rättvis riktning.

 

40.

Namn: Ida Eklund
Ålder: 35
Sysselsättning: Socionom

Varför vill jag kandidera:
Jag vill fortsätta vara med och påverka politiken i Örebro för framtiden. Jag vill se ett Örebro som är i framkant, som vi är idag på många områden. Det kräver mod och ett parti som håller ihop och tar ansvar.

 

41.


Namn: Henry Pettersson
Ålder: 65
Sysselsättning: Politisk sekreterare för (S) i riksdagen

Varför vill jag kandidera:
För att driva politik för jämlikhet och rättvisa lokalt. För att motverka populism, då inte minst de främlingsfientliga högerpopulistiska partierna. För att uppmärksamma kulturfrågornas viktiga roll.

 

42.


Namn: Inger Westerberg
Ålder: 60
Sysselsättning: Handledare i daglig verksamhet

Varför vill jag kandidera:
Rättvise frågor och välfärdsfrågor är viktiga för mig. Vården och omsorgen måste få en högre status! Facklig politisk samverkan viktig.

 

43.


Namn: Anton Johansson
Ålder: 40
Sysselsättning: HR-specialist

Varför vill jag kandidera: 
Jag vill bidra till att driva kulturfrågorna inom Örebro kommun utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

 

44.


Namn: Matilda Jansson
Ålder: 18
Sysselsättning: Studerande

Varför vill jag kandidera:
En skola utan vinst, en miljö utan föroreningar och ett Örebro där ens postnummer inte avgör ens framtid – det vill jag som ung se. Den kommunala gruppen saknar idag det unga perspektivet och det är dags att tänka på framtiden, tänka på oss.

 

45.


Namn: Roland Dahl
Ålder: 51
Sysselsättning: Regional utvecklings ledare på Energi och klimat, Region Örebro Län

Varför vill jag kandidera:
Jag vill bidra med mitt kunnande om miljö och klimat samt den sociala hållbarheten i Örebro.

 

46.


Namn: Britten Uhlin
Ålder: 73
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Har stort intresse för samhällsfrågor, främst inom det sociala området, där jag också har mina flesta referensramar från yrkeslivet och det ideella verksamhetsområdet.

 

47.

Namn: Tommy Henningsson
Ålder: 71
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag vill verka för ett samhälle med framtidstro och solidaritet. en välfärd med kvalité och effektivitet, samt en kommun i ständig utveckling och förändring anpassad till vår omvärld och människors behov och i samverkan med andra aktörer

 

50.


Namn: Erika Svanström
Ålder: 45
Sysselsättning: Statstjänsteman

Varför vill jag kandidera: 
Jag vill vara med och bidra till Örebros fortsatta utveckling! Mitt hjärta klappar lite extra för kompetensförsörjningsfrågor samt barn och ungas villkor.

 

51.


Namn: Nisvet Okanovic
Ålder: 60
Sysselsättning: Kriminalvårdsinspektör

Varför vill jag kandidera:
Jag brinner för rättvisa, säkerhets-och miljöfrågor och vill genom politiken bidra till mer rättvisa samt säkrare och tryggare samhälle. Med intresse för klimatfrågor vill jag genom politiska beslut påverka miljövänlig omställning och grönare och hållbarare samhälle.

 

52.

Namn: Matilda Brikell
Ålder: 28
Sysselsättning: Studerande

Varför vill jag kandidera:
Jag vill bli ombud på grund av mitt starka intresse kvinnorättsfrågor och jämlikhet.

 

53.

Namn: Ameer Sachet
Ålder: 59
Sysselsättning: Arbetsförmedlare

Varför vill jag kandidera:
Hållbar samhällsutveckling och starkare välfärd för alla.

 

54.


Namn:Anna Windal
Ålder: 40
Sysselsättning: Civilingenjör, samhällsbyggnadschef

Varför vill jag kandidera:
Örebro ska fortsätta utvecklas. Jag vill att vi är ett föredöme. En kommun med möjligheter, där alla har en chans. Brinner för social rättvisa och tror på social rörlighet.

 

55.

Namn: Bülent Oktay
Ålder: 46
Sysselsättning: Redovisningsekonom – Egen företagare

Varför vill jag kandidera:
Alla talar om mångfald och klimat men verkligen följs det på samhället? För att förminska orättvisor i samhället kandiderar jag till KF.

 

57.


Namn: Mats Grandin
Ålder: 59
Sysselsättning: Chaufför

Varför vill jag kandidera:
För att kunna vara med att påverka politiken i Örebro.

 

58.


Namn: Albetol Mohamed
Ålder: 26
Sysselsättning: Arbetssökande och vill fortsätta studera

Varför vill jag kandidera:
Politiskt engagemang är en självklarhet och viktig mänskligrättighet! För alla människor att kunna försöka påverka samhället till det bättre genom att motverka ökade samhällsklyftor, alla former av rasism och orättvisor!

 

59.


Namn: Hanna Altunkaynak
Ålder: 52
Sysselsättning: Lärare

Varför vill jag kandidera:
En rättvis och solidarisk politik. Barn och ungdomars möjligheter. Integration, skolan , kultur för alla.

 

60.

Namn: Elvy Wennerström
Ålder: 74
Sysselsättning: Fd Förskolelärare

Varför vill jag kandidera: 
Behövs fler 70+ som pratar äldrefrågor.

 

61.

Namn: Karl Gustav ”KG” Granberg
Ålder: 75
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag har varit aktiv i politiken i 45 år och vill fortsätta att vara aktiv.

 

62.


Namn: Tania Cifuentes Valdés
Ålder: 48
Sysselsättning: Kurator

Varför vill jag kandidera:
Jag vill arbeta för att minska klyftorna i samhället. Det är viktigt med förebyggande arbete, tidiga insatser till föräldrar och barn samt en skola där ALLA  kan utvecklas.

 

63.


Namn: Per-Åke Sundkvist
Ålder: 53
Sysselsättning: –

Varför vill jag kandidera:
För jag ska stå upp för alla i samhället som inte vågar tala och synas

 

64.


Namn: Linda Linder
Ålder: 41
Sysselsättning: Sjukpensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag vill jobba för att minska segregationen mellan olika bostadsområden i Örebro. Vill arbeta  för en jämlik och jämställd bra förskola och skola i Örebro! Bredvid det vill jag också satsa på en bra vård och ett fint omhändertagande för de äldre kommunen!

 

65.


Namn: Björn Ramstedt
Ålder: 59
Sysselsättning: Lagerarbetare på DHL

Varför vill jag kandidera:
Jag vill vara delaktig i utvecklingen av kommunen och även vara en av rösterna från SAP.

 

66.


Namn: Inger Blyckert
Ålder: 57
Sysselsättning: Kommunvägledare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill jobba för att motverka psykisk ohälsa för ungdomar , arbeta utifrån ett salutorget perspektiv , och förebygga ohälsa. Skolan är en viktig miljö för ungdomarna så jag vill att skolan ska vara likvärdig ,jag vill föra talan för de ungdomar som inte har någon som gör det åt dem.

 

67.

Namn: Joel Tekle-Georgis
Ålder: 22
Sysselsättning: Studerande

Varför vill jag kandidera:
Hej! Jag är intresserad av sociala problem som exempelvis rasism, fattigdom, segregation med många andra. Därav mitt val av studier eftersom jag läser till socionom för att en dag kunna kämpa mot strukturer i vårt samhälle som missgynnar utsatta människor.

 

68.


Namn: Eva-Lena Jansson
Ålder: 58
Sysselsättning: Riksdagsledamot

Varför vill jag kandidera:
Det är kommunfullmäktiges beslut som berör människors vardag: äldreomsorgen, förskolan, skolan mm. Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet från region och riksdag.

 

70.

Namn: Molly Seidlitz
Ålder: 18
Sysselsättning: Studerande

Varför vill jag kandidera:
Min hjärtefråga har alltid varit lokalpolitiken, jag finner det väldigt viktigt att kommunen ska blomstra! Jag tycker även att det är viktigt att få in flera unga i politiken.

 

71.

Namn: Miicke Nordin
Ålder: 35
Sysselsättning: HR-Expert

Varför vill jag kandidera:
Jag vill med engagemang, legalitet, objektivitet och vänlighet aktivt utreda och verka för hållbara lösningar så medborgare känner tillit och förtroende för kommunen och det arbete vi utför.

 

72.

Namn: Aneta Glusniewska
Ålder: 22
Sysselsättning: Studerande samt Vikarie i grundskolan

Varför vill jag kandidera: 
Jag vill påverka mer i politiken som ung där med visa att vi unga kan ta en ny syn på problem och lösningar till samhällsproblem ur vår synpunkt.

 

73.

Namn: Ronnie Boenke
Ålder: 50
Sysselsättning: Verkstadsarbetare

Varför vill jag kandidera:
Jag är lugn, engagerad och konstruktiv person som vill att vardagen ska fungera på och utanför arbetsplatsen. Genom att vara samarbetsvillig och lösningsfokuserad minimeras orosmomenten genom kloka väl förankrade beslut.

 

74.


Namn: Eva Chrapkowska
Ålder: 66
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag vill delta i beslut som är bra för kommunens invånare. Intresserad av vuxenutbildning, arbetsmarknad och har långvarigt engagemang i miljöfrågor. Vill åstadkomma förbättringar för funktionsnedsatta och utjämna människors levnadsvillkor.

 

75.Namn. Bo Fredriksson
Ålder: 73
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Som representant för vårt parti med en ideologiska grund om allas lika värde vill jag engagera mig i framtidsfrågor. Trygghet och omsorg är viktiga för alla och framförallt för äldre.

 

76.

Namn: Marie Montin
Ålder: 67
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Vill vara en i gänget som omsätter partiets politik till lokal praktik.  Ett hållbart, jämlikt och jämställt Örebro med minskad segregation är väldigt viktigt för mig.

77.

Namn: Håkan Andersson
Ålder: 58
Sysselsättning: Industriarbetare

Varför vill jag kandidera:
Jag vill bidra med min kunskap tillbaka till  samhället .Lära mig något nytt. Skapa ett jämlikt/ hållbart samhälle.

 

78.

Namn: Margareta Jansson
Ålder:75
Sysselsättning: Pensionär

Varför kandidera:
Intresserad av och vill delta i samhällsutvecklingen. Vill vara med och utforma ett bra samhälle för alla åldersgrupper i lokalsamhället där jämställdhet och jämlikhet råder. Speciellt intresserad av vården och omsorgen. Är engagerad i PRO.

 

79.

Namn: Christer Karlsson
Ålder: 66
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag är en bra kandidat till Socialdemokraternas valsedel tack vare min långa arbets- och livserfarenhet och kunskaper som jag vill dela med mig. Som kandidat vill jag fortsätta att arbeta med miljö- och klimatfrågorna i Örebro kommun.

 

81.


Namn: Jan-Eric Norman
Ålder: 57
Sysselsättning: Mångsysslare. Volontär

Varför vill jag kandidera:
Jag står för allas lika värde. Kunnig i hbtqi+ frågor. Intresserad om migration och integration i Örebro kommun. Allmänt brett kunnande i de flesta områden

 

83.

Namn: Henrik Asplund
Ålder: 74
Sysselsättning: Pensionerad Polis (Kriminalinspektör)

Varför vill jag kandidera:
Har ett bredd intresse vad gäller sociala frågor; speciellt rättsfrågor, sitter som nämndeman.

 

84.


Namn: Sirke Karlsson
Ålder: 48
Sysselsättning: Operatör,  Ledningscentral/ Contactcenter, väktare, förtroendevald inom fackföreningsrörelsen
Varför vill jag kandidera:

Jag vill bli vald till kommunfullmäktige då jag tror att jag kan bidra till ett bra och rättvist Sverige och där alla människor har samma rätt till ett bra liv.

 

85.


Namn: Antti Ahtiainen
Ålder: 59
Sysselsättning: Handläggare SCB

Varför vill jag kandidera:
Intresserad av frågor om klass, integration och livschanser. Bred och djup kunskap om levnadsförhållanden och samhällsvillkor. Ledamot i VUXAM sedan 2011. Ordförande i Vivalla – Lundby Socialdemokratiska förening.

 

86.
Namn: Birgitta Nilsson
Ålder: 74
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag har arbetat inom förskola skola och LSS som pensionär vill jag påverka politiken. Jag är energisk o driven är med i Tysslinge—Vintrosa S-förening. I november ansvar jag för ett stormöte i Garphyttan för ungdomens fritid o vanor.

 

87.


Namn: Bernt Solberg
Ålder: 49
Sysselsättning: Boendestödjare inom Örebro kommun

Varför vill jag kandidera:
*Jag är övertygad att folk lyssnar mer på mig än på ”proffspolitiker”. *För jag tror, övertygad, behöver ha med representanter som jag som har, erfarenheter, bred kunskap inom många områden.

 

88.


Namn: Carola Johansson
Ålder: 63
Sysselsättning: Behandlings sekreterare inom SIS

Varför vill jag kandidera:
Jag vill få möjlighet att på detta sätt kunna påverka och göra min röst hörd i rätt forum. Solidaritet Jämlikhet och frihet är mina ledord.

 

89.


Namn: Inga-Britt Ritzman
Ålder: 75
Sysselsättning: Pensionär

Varför vill jag kandidera:
Jag har varit aktiv politiker i 30 år i Hallsberg. Tycker fortfarande att det är intressant och spännande med politik och att jag med den erfarenheten  har en del att bidra med. Spännande att få möjlighet att delta i politiken i en ny kommun!

 

facebook Twitter Email