Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Spännande kulturår i Örebro

Inflyttning i Kulturkvarteret - 11 miljoner till Kulturföreningar och Studieförbunden samt storsatsning på Konsthallen i majoritetens budget för 2021.

Kulturnämnden har idag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år. Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov…

Läs mer

Mer pengar till skola och trygghet

Kommunledningen i Örebro har kommit överens om stärkta medel till skola och trygghetsåtgärder. Totalt handlar det om 15 miljoner kronor, medel som frigörs utifrån uppskrivna skatteprognoser.

Corona-pandemin påverkar samhällets alla delar på ett eller annat sätt. De ekonomiska konsekvenserna av dess framfart har varit oförutsägbara, vilket skapat osäkra skatteprognoser. – Vi vill agera med försiktighet, väl medvetna om den osäkra situation vi befinner oss i. Samtidigt vill vi att så mycket pengar som möjligt går ut till verksamheterna. Nu gör vi…

Läs mer

Utökat stöd för att Porten ska kunna hållas öppen för hemlösa och socialt utsatta under pandemin

När de nya lokala allmänna råden med anledning av covid-19 infördes i Örebro län fattade Stadsmissionen beslut om att stänga Portens lokaler för att vidare utreda hur de skulle kunna driva verksamheten med hänsyn till restriktionerna. Örebro kommun ger nu Stadsmissionen ett utökat stöd som ska täcka kostnaderna för ökad lokalhyra samt förstärkt personal för vintern.

Stadsmissionens verksamhet Porten är en daglig verksamhet för hemlösa och socialt utsatta. Verksamheten har cirka 60 besök dagligen där de erbjuder mat, kaffe, stödsamtal och möjlighet till tvätt och dusch. Verksamheten finansieras bland annat genom ett stöd från Örebro kommun. När de nya lokala allmänna råden utfördes i Örebro län kunde inte Porten längre hålla…

Läs mer

En budget som värnar välfärden

Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar sin budget för 2021.  - Det är glädjande att vi trots denna internationell lågkonjunktur som kräver ekonomisk återhållsamhet ändå kan göra en satsning på äldreomsorgen och öka personaltätheten, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S). 

Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt. Åtgärder för minskade driftkostnader Investeringar som senareläggs leder till 40 miljoner kronor i mindre driftskostnader….

Läs mer

Socialdemokraterna i Örebro kommun lägger fram förslag till flera ordförandeposter

Den 14e september på Socialdemokraternas representantskap i Örebro kommun beslutades det om vilka som nomineras till kommunfullmäktiges ordförande, Västerportens ordförande och ordförande i Länsteatern. Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Jan Zetterqvist. Jan är idag vice ordförande i kommunfullmäktige, beslut om ny ordförande fattas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september. Till ny vice ordförande i kommunfullmäktige…

Läs mer

Ny förskola i Södra Ladugårdsängen

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Planeringen för att kunna erbjuda barnomsorg för barnen i området är därför i full gång. På fastigheten Biplanet kommer en förskola med fem avdelningar att byggas

– Vi har arbetat fram en konceptförskola som vi kallar Framtidens förskola 2.0. Det konceptet kommer vi använda här, men med justeringar för att förskolan ligger i botten på ett flerbostadshus och inte är en fristående byggnad, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande programnämnd Barn och utbildning. Förskolan byggs tillsammans med Öbo i bottenplan på…

Läs mer

Vår ombudsman Johanna Skottman har lämnat oss

Under helgen fick vi det sorgliga beskedet att vår tjänstlediga ombudsman Johanna Skottman lämnat oss efter en tids sjukdom. Våra tankar går nu först och främst till Johannas anhöriga. Johanna har gjort stora insatser för Socialdemokratin i Örebro. Vi har alldeles för tidigt förlorat en kär vän och partikamrat! Minnet av Johanna som person kommer…

Läs mer

Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro kommun avslutar sitt uppdrag

Agneta Blom lämnar sin plats i Örebro kommunfullmäktige och uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande den 31 oktober i år. Agnetas sista insats på sitt uppdrag blir att leda det möte med kommunfullmäktige som ska fatta beslut om kommunens budget för 2021. – Genom att vara ledamot i kommunfullmäktige har jag gjort värnplikt som medborgare i demokratin….

Läs mer
facebook Twitter Email