Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Kyrkoval 2021

Den 19 september 2021 går socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.

Utgångspunkten för oss socialdemokrater är att Svenska kyrkan ska vara en öppen och engagerad folkkyrka för alla. När samhället utsätts för påfrestningaroch när orättvisorna ökar måste kyrkan vara tydlig både i ord och handling.

Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

  • En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt
  • En öppen och välkomnande folkkyrka
  • En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är nu hotad av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, för HBTQ-personers självklararätt att mötas med respekt och möjlighet att delta i kyrkliga handlingar.

Vi vill försvara idén om en kyrka som möter människor i nöd, både här hemma i Sverige och runt vår jord. Och vi måste kunna arbeta för att kyrkan som arbetsgivare blir ett föredöme. Därför ber vi dig att lova att gå och rösta den 17 september! Och se till att prata med vänner och bekanta om kyrkovalet, så att de också lovar att lägga en röst på socialdemokraterna. På så vis håller vi de mörkakrafterna stången och kan fortsätta se till att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka.

Om du ger detta löfte, lägger din röst och får fler att gå till valurnorna kan vi socialdemokrater fortsätta vara en stark röst för allas lika rätt och värde!

facebook Twitter Email