Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Rösta för allas lika värde och rätt!

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

 

Hur vet man hur man ska rösta i Kyrkovalet? Var röstar man? Här förklarar vi hur du gör för att rösta. 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Senast den 19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år. Senast den 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns.  Du med rösträtt har tre val att göra, val till;

 

Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Här kan du läsa mer om vår nationella Kyrkopolitik!
Här kan du läsa mer om våra nationella företrädare!

Här kan du lyssna på en nationell Kyrkovalsdebatt!

 

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stiftets (en geografisk region, till exempel Strängnäs Stift) högsta beslutande organ.

Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Strägnäs Stift!

 

Kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige är församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att besluta om församlingens mål, riktlinjer och budget.

Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Örebro Pastorat
Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Kvismare Församling

Här kan du se på en lokal Kyrkovalsdebatt i Örebro Pastorat!

facebook Twitter Email