Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Motionsstopp för kongressmotioner

Motionsstopp för kongressmotioner

21 mars

Inför partikongressen kan medlemmar i socialdemokraterna skriva politiska förslag till kongressen; Motioner. Förslagen behandlas först på ett partimöte som kallas Representantskapsmötet ditt alla våra socialdemokratiska föreningar i kommunen har valt representanter.

Alla partimedlemmar, socialdemokratiska föreningar och partidistriktens styrelser har rätt att skriva förslag/motioner, till partikongressen som äger rum vartannat år. Motionerna ska alltid behandlas av Arbetarekommunens representantskap (Socialdemokraterna i Örebro kommuns högst beslutande församling), som antingen kan anta den som sin egen, sända in den som enskild eller avslå motionen.

Du kan antingen skicka in motionen som en enskild medlem eller först skicka din motion till din Socialdemokratiska förening så att de har en möjlighet att ställa sig bakom motionen.

Motioner skickas till orebro@socialdemokraterna.se med rubriken ”Kongressmotion – (Rubrik för motionen) av antingen dig som enskild medlem eller av din S-förening senast 21 mars 2021.

Tidsplan för motionsbehandlingen inför kongressen:

  • 21 mars Motionsstopp
  • 22 Socialdemokraterna i Örebro kommun styrelse börjar förbereda motionssvar
  • 6-8 april dialog förs med med medlemmar/föreningar med preliminära svar som underlag
  • 19 april styrelsen beslutar om förslag till svar på motionerna som läggs till representantskapsmötet
  • 26 april representantskapsmötet bestående av ombud från våra socialdemokratiska föreningar behandlar kongressmotionerna

facebook Twitter Email