Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Fortbildning för styrelser på ABF

Fortbildning för styrelser på ABF

22 oktober KL: 9:00 - 16:00

Vill du att ni i er föreningsstyrelse ska fungera riktigt bra tillsammans?

Denna dag riktar sig till er som kanske deltagit i och drivit styrelsearbete länge, men vill fördjupa kunskaperna kring gruppdynamik, effektiva team, digitala metoder och mötes-teknik. Genom övningar och diskussioner fördjupar vi våra kunskaper kring digital teknik, mötesformer, pedagogiska metoder och grupprocesser. Välkommen till en matnyttig och rolig dag som ger dig många bra vertyg för fortsatt styrelsearbete!

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om styrelse- och mötesmetoder, oavsett roll i styrelsen. Det går bra att anmäla sig enskilt eller flera stycken från samma styrelse.

Kursen genomförs under 1 heldag kl. 09.00-16.00.

Kostnaden för kursen är 300kr . Socialdemokraterna i Örebro står för medlemmars kostnader vid fullföljd kurs som tillhör Örebro Arbetarekommun eller dess sidoorganisationer. Ej fullföljd kurs debiteras dig som deltagare.

Kurslitteratur, lunch och fika ingår i avgiften!

Reseersättning och eventuell förlorad arbetsinkomst betalas inte ut av ABF Örebro län eller Socialdemokraterna i Örebro.

Lördag 22 oktober
kl 09.00-16.00
ABF Örebro, Fredsgatan 18

ANMÄLAN:
Anmäl dig digitalt på www.abf.se/orebrolan/foreningsutbildningar eller till vår växel 010-203 17 00

facebook Twitter Email