Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Dialogmöten kring kongressmotionerna

Dialogmöten kring kongressmotionerna

06 april - 08 april

Kongressmotioner från medlemmar och föreningar i Örebro.

Styrelsen för Örebro Arbetarekommun har nu tagit fram preliminära svar på de inte mindre än 66 motioner som har inkommit inför kongressen i november.

Representantskapet den 26 april som fattar slutliga beslut för Örebro Arbetarekommun om motionssvaren kommer att ske digitalt. Det är inte helt enkelt att genomföra debatt och diskussion om 66 motioner på ett digitalt möte och det kan ju dra ut på tiden. Därför vill vi försöka förankra svaren så brett som möjligt och ge många chansen att vara med i processen att ta fram svar på motionerna. Så nu försöker vi med en ny ordning och bjuder in alla medlemmar till dialogkvällar under arbetets gång: tisdag 6 april 18.00, onsdag 7 april 18.00 och torsdag 8 april 18.00.

På respektive möte kommer någon från styrelsen att berätta om styrelsens preliminära förslag och tankarna och motiv bakom detta. Då finns möjlighet att komplettera förslagen/motionssvaren och styrelsen tar med sig de uppslag som kommer fram innan vi går vidare för att formulera färdiga förslag som representantskapet har att ta ställning till.

Vi kommer att hålla träffarna digitalt via videoverktyget Zoom. Här nedan finns länkar till respektive kväll;

Tisdag den 6 april 18.00
Anslutningslänk; https://socialdemokraterna.zoom.us/j/84188717827

Onsdag den 7 april 18.00
Anslutningslänk; https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82424438156

Torsdag den 8 april 18.00
Anslutningslänk; https://socialdemokraterna.zoom.us/j/85179213086

Partistyrelsen har gått ut med följande information och riktlinjer när det gäller motionsbehandlingen:

”Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Först ska motionen sändas till arbetarekommunens styrelse inom den tid som styrelsen beslutat. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Särskilda yttranden tas inte med i kongresstrycket. Motion som avslagits ska inte sändas till kongressen.

Det innebär bl.a. att Arbetarekommunens styrelse föreslår något av följande alternativ:
Bifall – Det kräver att vi står bakom samtliga att-satser i en motion och att vi då antar den som vår egen och sänder den till kongressen.
Enskild – Att motionen kan ha sina poänger men att Arbetarekommunen inte kan ställa upp på alla att-satserna i motionen och därför vill låta den gå till kongressen som enskild
Avslag – Att vi avslår motionen och inte skickar den till kongressen.

Varmt välkommen!

Styrelsen / Jan Zetterqvist, ordförande

facebook Twitter Email