Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
ÅRSMÖTE ÖREBRO ARBETAREKOMMUN

ÅRSMÖTE ÖREBRO ARBETAREKOMMUN

09 mars

Hej och välkommen till Örebro arbetarekommuns första digitala årsmöte någonsin! Ombud till årsmötet får en separat möteslänk skickad till sig. Har du inte fått en sådan fast att du ska delta på träffen kontakta linus.haraldsson@socialdemorkaterna.se. Här nedan finner du en ärendelista till årsmötet och även rödfärgade länkar till alla bilagor.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av antalet röstberättigade ombud
 3. Parentation
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av mötesfunktionärer
  1. Val av Mötesordförande
  2. Val av Mötessekreterare
  3. Val av Justerare
  4. Val av rösträknare
 6. Verksamheten 2020
  1. Arbetarekommunens verksamhetsberättelse för 2020
  2. Kommunala gruppens verksamhetsberättelse
  3. Ekonomiska berättelsen för 2020
  4. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val av styrelse
  1. Studieorganisatör
  2. Medlemsansvarig
  3. Ledamöter
  4. Ersättare
  5. Verkställande utskottet
 9. Övriga val
  1. Val av revisorer
  2. Val av revisorsersättare
  3. Val av fanbärare
 10. Val av ombud till partidistriktets förtroenderåd
 11. Val av valberedning
 12. Val till Svenska kyrkan
  1. Kvissmare församling
  2. Örebro pastorat
 13. Stadgar för 2021
 14. Motioner
  1. Trygghet och säkerhet i västra stadsdelen
  2. En bra och tillgänglig kollektivtrafik
  3. Alla måste få samma chans till kommunal vuxenutbildning
 15. Gästerna har ordet
 16. Avslutning

facebook Twitter Email