Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Aktuellt

Bilden visar ett flertal händer placerade över varandra i en cirkelformation. I bilden står texten "Fortsatt finansiering av Dans för hälsa". Starkare tillsammans-logga med röd ros. "

Fortsatt finansiering av Dans för hälsa

Den senaste månaden har frekventa diskussioner förts mellan majoritetens presidieledamöter i Programnämnd barn och utbildning och berörda förvaltningschefer samt programdirektör. Diskussionerna har hela tiden handlat om att hitta en bra lösning för att DFH (Dans för hälsa) ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Diskussionerna har nu landat i ett beslut. Vi har lyssnat in röster…

Läs mer
Bild på en äldre kvinna. På bilden står det Alla har rätt till värdig vård. I det övre högra hörnet finns loggan Äldrevård utan vinstjakt och Socialdemokraternas ros.

Vinstjakt i äldreomsorgen är inte rätt väg framåt

Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt. Vården måste utgå från medborgarnas behov, inte styras av ideologiska skygglappar. Här går våra och Moderaternas viljor isär.

Vi tycker att det är viktigt att våra äldre har en bra och värdig tillvaro på våra äldreboenden i Örebro kommun. Du som örebroare ska kunna känna dig trygg med att du eller dina nära kan åldras i en miljö där medborgarnas behov står i fokus. Moderaterna vill privatisera all hemvård i Örebro. Det innebär…

Läs mer
En man i profil. Han står med kikar och spejar. I bakgrunden syns träd och trädkronor. På bilden står det En aktiv sommar för seniorer. I övre högra hörnet ligger logon äldrevård utan vinstjakt. Socialdemokraternas ros.

En aktiv sommar för seniorer

Vi socialdemokrater värnar om våra äldre och vi ser att vinstjakten i äldrevården måste få ett slut. Ett led i en bra äldreomsorg är att erbjuda våra seniorer sommaraktiviteter. Ett arrangemang som främjar deras välmående och livssituation.

Under sommaren 2022 kommer Örebro kommun att anordna flera olika aktiviteter för seniorer i Örebro. Bland annat handlar det om guidade turer, utflykter och vistelser med övernattning på Hjälmargården och Solliden. – Det är efterlängtat att vi kan möjliggöra aktiviteter för äldre. Många har varit isolerade under pandemin och haft det riktigt tufft. Vi vill…

Läs mer
Kommunstyrelsens ordförande John Johansson tittar in i kameran. På bilden står det starkare tillsammans. Socialdemokraternas logga i det övre högra hörnet.

Vi är starkare tillsammans. – Nu vinner vi valet

Valdagen närmar sig och idag är det 132 dagar tills vi får gå till valurnorna. Med det i åtanke fokuserar vi Socialdemokrater mer och mer på det stundade valet. I och med valcentrets invigning kändes det som flera pusselbitar föll på plats. Atmosfären under invigningen var glad och alla var taggade på valrörelse. Vi är…

Läs mer
Bild på två händer som plockar kaffebär från en buske. På bilden finns budskapet Örebro kämpar för rättvis handel, Socialdemokraternas logga i högra hörnet högts upp.

Örebro får fortsatt förtroende som Fairtrade City

Örebro har återigen blivit diplomerad som Fairtrade City, ett fint kvitto på kommunens arbete för rättvis handel. Redan 2007 blev Örebro Fairtrade City och har lyckats behålla diplomeringen varje år sedan dess, vilket visar på ständiga förbättringar.

Örebro var den fjärde kommunen i Sverige som fick diplomeringen Fairtrade City. Den innebär att kommunen engagerar sig för rättvis handel. Kommunen ska kunna visa att den arbetar aktivt, genom val av inköp och informationsinsatser, för att medverka till att odlare och anställda i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor. – Vi…

Läs mer
Bilden visar kablar som sitter fast i olika uttag. Texten "Kommunen satsar på cybersäkerheten. socialdemokraternas logga. "

Kommunen stärker förmågan till satsningar på ökad beredskap

Under dagens kommunstyrelse fattades ett historiskt beslut om att stärka kommunens förmåga till satsningar på ökad beredskap i kommunen. Det handlar om att ta ansvar och trygga kommuninvånarna i händelse av kris. Beslutet innebär att kommunen skapar ekonomiska förutsättningar för olika satsningar kopplat till beredskap. Det kan till exempel innebära satsningar på IT-säkerhet och inköp…

Läs mer
Bild på tre studerande kvinnor runt ett bord. På bilden står det Rejäl satsning på studie- och yrkesvägledningen. Socialdemokraternas logga.

Rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledning!

På Programnämnd barn- och utbildnings sammanträde den 31 mars beslutades om en rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledningen i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten inom just detta område.

Den nu beslutade satsningen innebär en förstärkning med totalt fem heltidstjänster samt kompetensutveckling för befintlig personal. Vi vill ge eleverna en bra start redan från början innan de går vidare i sin utbildning och till slut tar steget ut i arbetslivet. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen (SYV) håller en god kvalité. Vi…

Läs mer
Bild på en mörk skog. På bilden står det ingen ska vara hemlös i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Ett stort engagemang från samhällets aktörer inför att kommunledningen beslutar om en hemlöshetsstrategi i Örebro

Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har sedan dess samtalat med personer som lever i denna utsatthet och fått ta del av deras perspektiv. Jag har även haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som ett delmål i arbetet för att förverkliga ett arbete som på riktigt ska göra skillnad. Det ska motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men även skapa förändring för de som idag inte har en bostad, säger Marie Brorson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

– Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har både samtalat med personer som lever i denna utsatthet för att få deras perspektiv och haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som…

Läs mer
Bild på rådhuset med Ukrainas flagga vajande i vinden. Med texten samverkan mellan kommunen och civila samhället gällande flyktingmottagandet i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Samverkan mellan kommunen och civila samhället gällande flyktingmottagande för ukrainska flyktingar i Örebro kommun

Igår höll kommunen en informationsträff om flyktingmottagande i Örebro kommun för föreningar och organisationer i det civila samhället. Syftet med träffen var att ge information till frivillig-organisationerna, men också att ha en dialog för att få till ett gott samarbete kring flyktingmottagandet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

På grund av situationen i Ukraina har EU aktiverat massflyktsdirektivet för första gången någonsin. Det innebär att en hel del fortfarande är oklart på lokal nivå och därför är behovet av information och dialog extra viktigt. Vi ser att frivillig-organisationer och privatpersoner den senaste månaden har växlat upp och gjort stor skillnad för de flyktingar…

Läs mer
Bild på en säng med en nalle som ligger till vänster i bilden. På bilden står det Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Socialdemokraternas logga.

Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken

Programnämnd Social välfärd fattar nu beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Totalt byggs 100 lägenheter i närheten av Saxonspark. Det kommer också finnas en gruppbostad med sex lägenheter.

– Det känns riktigt bra att få fatta beslut om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Det här kommer dessutom bli ett positivt inslag i området som skapar mer liv och rörelse under stora delar av dygnets timmar. Det är en viktigt politisk prioritering att vidhålla den höga byggnationstakten. På så sätt kan…

Läs mer
facebook Twitter Email