Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Aktuellt

Bild på fem unga personer som sitter och samtalar. På bilden står texten 45 miljoner till stärkt elevpeng och Socialdemokraternas logga.

45 miljoner till stärkt elevpeng

Stärkt elevpeng och satsningar inom Topp 25 - skolutveckling tillsammans är majoritetens prioriteringar när programnämnd Barn och utbildning fattar beslut om programplan med budget i veckan.

Budgeten som majoriteten lägger fram innebär en generell förstärkning av resurserna ut till förskola, skola och gymnasium med 27,5 miljoner kronor för 2022. Utifrån antalet barn och elever innebär det en höjning av elevpengen med 813 kronor/barn i snitt.  Därtill kommer ytterligare 17,4 nya miljoner kronor att fördelas till bland annat förskolor och skolor på…

Läs mer
Syntolkning: Vass i förgrunden och i bakgrunden syns en sjö. På himlen är solen på väg ner och sprider ett gyllene sken. På bilden står texten Nya pengar till skötsel av Oset. Socialdemokraterna samt rosen loggan.

Fortsatt skötsel av Oset och Rynningeviken

Skötseln av Oset och Ryningevikens natur- och friluftsområden är säkerställt och från och med 1 januari 2022 tar nya entreprenörer vid och sköter området. Den nya skötseln möjliggörs genom att kommunledningen prioriterar att tillföra medel till Örebro kommuns naturvård.

Det som en gång var Örebros smutsiga baksida har sedan 90-talet utvecklats till ett populärt besöksmål för örebroare och besökare. Omvandlingen av området har möjliggjorts genom olika arbetsmarknadsåtgärder där förvaltning för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har haft hand om skötseln på uppdrag av Örebro kommuns naturvård. Efter förnyade arbetssätt gällande arbetsmarknadsåtgärder väljer nu naturvården…

Läs mer

Satsningar på bättre belysning och attraktiva miljöer

Eftersatt underhåll med fokus på belysningsåtgärder, upprustning av motionsspår och förbättrad service på landsbygden. Det är några av de prioriteringar som kommunledningen gör i Programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnden tilldelades 60 miljoner kronor i form av utökad investeringsbudget med syfte att gå till underhållsinvesteringar och främst belysning i Örebros stadskärna.  

I förslaget till programnämndsbudget fördelas 50 miljoner av de totalt 60 miljonerna specifikt till belysningsåtgärder. Programnämnden har även fått 6 miljoner i utökat driftsbidrag varav särskilt tilldelas 600 000 kronor fördelat på hälften var till Fritidsnämnden och Kulturnämnden för att säkra den populära lovverksamheten, samt 500 000 kronor till Kulturnämnden för att säkra programverksamheten i Wadköping och Karlslund när organisationen förändras. Den utökade investeringsbudgeten ger möjlighet…

Läs mer
80 nya platser i kommunal regi. Socialdemokraternas logga.

Nytt vård- och omsorgsboende öppnar och mer medel till den växande kommunen – programnämnd social välfärd presenterar budget för 2022

Nu presenterar kommunen en budget inom det sociala välfärdsområdet utan besparingskrav på verksamheterna, nytt övertagande av ett vård- och omsorgsboende med 80 platser och mer medel till civilsamhällets mest utsatta. Att hantera den vårdskuld som coronapandemin inneburit, psykisk ohälsa, våld i nära relation och personer som lever i akut hemlöshet står i fokus inför 2022.

– Många platser på vård- och omsorgsboendena stod tomma under pandemin. Nu ser vi en kraftig ökning. Därför är det glädjande att vi nu kan meddela att Örebro kommun ingått en överenskommelse om ett övertagande av vård- och omsorgsboendet Villa Västerpark med 80 plaster. Jag är utöver detta väldigt stolt över den budget vi idag presenterar även om vi såklart vet att i den…

Läs mer

En månad på jobbet

En månad har passerat och jag har fått känna in mig i den nya yrkestiteln kommunalråd. Det är ett hedersuppdrag att få arbeta på heltid med socialdemokratisk politik. Min första månad har varit innehållsrik och rolig.

Jag har installerat mig på Rådhuset och känner mig välkommen. Min första arbetsdag som var en fredag bestod av ett regnigt, men trevligt besök på Björkön tillsammans med landshövdingen och representanter från kommunen. Resten utav dagen spenderades på Rådhuset för traditionella ”första dagen-sysslor” som att få en dator och ”känna in kontorsstolen” i mitt nya…

Läs mer

Örebro samarbetar med polisen och Kriminalvården genom ”Sluta skjut”

Den framgångsrika metoden, som i Malmö kallats “Sluta skjut”, implementeras i Örebro kommun. Kommundirektören får i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Polisen och Kriminalvården som tillsammans med kommunen är positiva till arbetsmetoden.

– Örebro ska vara tryggt för alla. Att förhindra att barn och unga dras in i organiserad kriminalitet och agera effektfullt mot de som redan hamnat snett är prioriterat för att stoppa gängkriminaliteten. GVI, eller “Sluta skjut”, blir nu ett kraftfullt verktyg för att ta itu med den organiserade kriminaliteten i Örebro kommun, säger John…

Läs mer

En historisk välfärdsbudget för Örebro kommun

Örebro kommuns politiska ledning presenterar en historisk budget för 2022 utan effektiviseringskrav med satsningar på välfärd, klimat och en omstart för Örebro.

– I efterdyningarna av Corona är det mycket positivt att vi kan prioritera insatser för en starkare välfärd och främja en omstart för Örebro efter pandemin. Vi presenterar i år en budget utan effektiviseringskrav och väljer att tillföra ytterligare pengar för en stärkt välfärd, säger John Johansson (S), tillträdande ordförande för Kommunstyrelsen. Örebro kommuns budget…

Läs mer

Kommunledningen tar ett samlat grepp om hemlöshetsfrågan

Ingen invånare ska vara hemlös i Örebro kommun. För att en nollvision mot hemlöshet ska bli verklighet krävs ett gemensamt förhållningssätt med en gemensam strategi, där det offentliga och civila samhället samt andra samhällsaktörer sluter upp och bidrar utifrån egna förmågor mot ett gemensamt mål.

– Att vi tar ett samlat grepp kring hemlöshetsfrågan har varit en viktig prioritet för kommunledningen. Jag är nu glad att vi landat i en strategi som är ute på remiss som är långsiktig och tydliggör alla parters roller för att på bästa sätt tillsammans motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men också…

Läs mer

FRÅN IDAG KAN DU FÖRTIDSRÖSTA!

Idag öppnar förtidsröstningen i Kyrkovalet! Från och med idag till och med senast 19 september kan du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år rösta i Kyrkovalet! Förra kyrkovalet blev det kö vid vallokalerna på valdagen. Gör en liten men viktigt insats för demokratin, förtidsrösta gärna för alla människors lika värde! Se…

Läs mer

Ny skola i Örebro

Nu har en ny skola invigts i Örebro och grundskolenämndens ordförande Madelene Spinord Semenets (S) var där tillsammans med samarbetspartierna för att räcka över varsin blomma. Eklundaskolan och Eklunda förskola hade uppnått sin tekniska livslängd och med hänsyn till den utökade volymen av antalet elever är detta numera en skola med drygt 500 elever från…

Läs mer
facebook Twitter Email