Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Kommunledningen tar ett samlat grepp om hemlöshetsfrågan

Ingen invånare ska vara hemlös i Örebro kommun. För att en nollvision mot hemlöshet ska bli verklighet krävs ett gemensamt förhållningssätt med en gemensam strategi, där det offentliga och civila samhället samt andra samhällsaktörer sluter upp och bidrar utifrån egna förmågor mot ett gemensamt mål.

– Att vi tar ett samlat grepp kring hemlöshetsfrågan har varit en viktig prioritet för kommunledningen. Jag är nu glad att vi landat i en strategi som är ute på remiss som är långsiktig och tydliggör alla parters roller för att på bästa sätt tillsammans motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men också…

Läs mer

Ny skola i Örebro

Nu har en ny skola invigts i Örebro och grundskolenämndens ordförande Madelene Spinord Semenets (S) var där tillsammans med samarbetspartierna för att räcka över varsin blomma. Eklundaskolan och Eklunda förskola hade uppnått sin tekniska livslängd och med hänsyn till den utökade volymen av antalet elever är detta numera en skola med drygt 500 elever från…

Läs mer

John Johansson föreslås bli ny ordförande för Kommunstyrelsen i Örebro

Idag presenterar valberedningen för Socialdemokraterna i Örebro sitt förslag till ny ordförande för Kommunstyrelsen. John Johansson föreslås efterträda Kenneth Handberg som tidigare meddelat att han tänker avgå. Den 30 augusti ska Socialdemokraterna i Örebro ta ställning till förslaget under sitt representantskapsmöte.

– Det är en enig valberedning som föreslår John Johansson att efterträda Kenneth Handberg som Kommunstyrelsens ordförande. John Johansson har en gedigen politisk erfarenhet från såväl kommunal, regional och nationell nivå och har genom sin erfarenhet från uppdrag inom kommunen en erfarenhet som ledare. Nu är det upp till medlemmarna i partiet att ta ställning…

Läs mer

Storsatsning på äldreomsorgen i Social välfärds budget

Nu beslutar programnämnd Social välfärd i sin budget hur stadsbidraget på 54 miljoner till äldreomsorgen ska fördelas. 15 miljoner går till ökad bemanning och 5 miljoner till årliga kvalitetshöjningar och resten fördelas ut till verksamheterna. Utöver kvaliteten i äldreomsorgen fokuserar majoriteten på en ekonomi i balans och ett stärkt förebyggande arbete för unga i risk.

– Äldreomsorgen måste stärkas upp och det aviserade årliga stadsbidraget på 54 miljoner till Örebro kommun kommer vara en stor hjälp. Vi gör en stor satsning på ökad bemanning i vårdboenden och skärper kvaliteten i äldreomsorgen. Arbetet med att nå en ekonomi i balans är fortsatt prioriterat och jag kan konstatera att underskottet i programområdet…

Läs mer
facebook Twitter Email