Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Stort engagemang bland gamla och nya medlemmar

Det bubblar med aktivitet i de socialdemokratiska föreningar runt om i Örebro!

Efter ett år av fokus på olika digitala aktiviteter så längtar medlemmar ut för att sprida budskapet om en stark välfärd. Ännu går det inte att träffas men väl att till exempel dela ut material i brevlådor. Kansliet har bara de senaste veckorna varit i kontakt med medlemmar från bland annat Östernärke, Glanshammar, centrala väster,…

Läs mer

Världens längsta 1 maj-tåg

Parollen för första maj 2021 är ”Välfärden först”. Även i år kommer 1 maj-firandet bli digitalt med en nationell sändning och lokala digitala arrangemang. Socialdemokraterna i Örebro kommun bjuder in till världens längsta 1 maj-tåg, digitalt.

– I år kommer vi börja första maj redan tio dagar i förväg, sedan kommer lokala företrädare både från partiet och LO att 1 maj-tala i videoform på vår Facebooksida, lite skämtsamt kan vi säga att det blir världens längsta 1 maj-tåg nu när vi inte kan samlas i tusentals på gator och torg, säger…

Läs mer

8 miljoner i satsning mot ensamhet bland äldre

Under 2021 fortsätter Örebro kommun att satsa på att förbättra måendet och bekämpa ofrivillig ensamhet hos äldre.

– Det här är en utmaning som blivit än större på grund av pandemin därför satsar vi på att fortsätta skapa flera smittsäkra mötesplatser för äldre och öka bemanning inom omsorgen genom en satsning från regeringen. Äldre måste få känna sig trygga och inte isoleras i ofrivillig ensamhet, säger John Johansson(S), ordförande för programnämnd social…

Läs mer

Ny badplats i Örebro

Bad hör sommaren till tycker Socialdemokraterna och därför gjordes redan förra året ett nytt utebad iordning vid Hästhagen. Nu förbereds ytterligare ett utebad i Svartån som tack vare bra planering dessutom anläggs till en relativt billig investeringskostnad.

– Det har länge funnits behov av tätortsnära friluftsbad och vi såg förra året att det nya badet i Hästhagen var mycket populärt och ofta fullbelagt. Nu möjliggör vi ännu ett bad där det inom tre kilometer från badplatsen bor cirka 30 000 personer varav 20 procent är under 18 år och som alltså kan cykla eller…

Läs mer

Snart kan du surfa gratis i city – ett vallöfte från S

Nu förbereder Örebro kommun tillsammans med KumBro för att Örebroare och besökare i city ska få tillgång till gratis wifi - som är ett steg för att skapa tillgänglighet och mervärden för handel och näringsliv.

I början av april börjar man med grävarbete och i juni beräknas det bli klart. – Genom gratis wifi kan besökare på ett enkelt sätt ta del av besöksmål och annan information vilket även skapar mervärden för handel och annat näringsliv, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet. Gratis wifi i city har…

Läs mer

Ny ordförande i grundskolenämnden

Madelene Spinord Semenets valdes på måndagskvällen av Socialdemokraterna i Örebro kommun att representera partiet som ordförande i Örebro kommuns grundskolenämnd.

– Alla barn och unga ska få samma chanser i livet och där är grundskolan en nyckel. För oss socialdemokrater innebär det att var du än bor i Örebro och vilka ekonomiska förutsättningar du har i ditt hem så ska du ändå få de bästa tänkbara utbildningsmöjligheterna. Därför känns det otroligt hedrande att bli vald…

Läs mer

15 324 300 kronor extra till skola och förskola

Nu har den politiska majoriteten delat upp regeringens corona-stöd till skolan. För Örebro handlar det om ett tillskott på 15 324 300 kronor till skola och förskola.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Utifrån pengarna som betalas ut i mars har den politiska majoriteten KD/S/C enats om att 50% ska gå till gymnasiet, 30% till förskolan och 20% till högstadiet. – Personalen inom förskolan har haft små möjligheter att arbeta digitalt under pandemin, även vad gäller personalmöten…

Läs mer

Mer kommunalt och mindre privat sänker kostnader.

Socialnämnden i Örebro kommun fortsätter arbetet med att prioritera insatser i egen regi för att minska kostnaderna för externa placeringar.

– Redan under 2020 började vi minska kostnaderna genom att se över hur vi kunde ta hem verksamhet som vi ansåg blev billigare för kommunen att utföra själv. Eftersom detta har inneburit minskade kostnader kommer vi fortsätta att prioritera detta under 2021, säger Carina Toro Hartman (S), socialnämndens ordförande. För att minska kostnaden för externa…

Läs mer

Spännande kulturår i Örebro

Inflyttning i Kulturkvarteret - 11 miljoner till Kulturföreningar och Studieförbunden samt storsatsning på Konsthallen i majoritetens budget för 2021.

Kulturnämnden har idag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år. Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov…

Läs mer

Mer pengar till skola och trygghet

Kommunledningen i Örebro har kommit överens om stärkta medel till skola och trygghetsåtgärder. Totalt handlar det om 15 miljoner kronor, medel som frigörs utifrån uppskrivna skatteprognoser.

Corona-pandemin påverkar samhällets alla delar på ett eller annat sätt. De ekonomiska konsekvenserna av dess framfart har varit oförutsägbara, vilket skapat osäkra skatteprognoser. – Vi vill agera med försiktighet, väl medvetna om den osäkra situation vi befinner oss i. Samtidigt vill vi att så mycket pengar som möjligt går ut till verksamheterna. Nu gör vi…

Läs mer
facebook Twitter Email