Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Bild på svenska flaggan och i bakgrunden syns vatten. Till höger i bilden står det Äntligen turtrafik på Hjälmaren och socialdemokraternas logga.

Äntligen turtrafik på Hjälmaren!

En stor satsning för att tillgängliggöra Hjälmaren för fler är nu här, under sommaren kommer det att anordnas turtrafik på Hjälmaren med besök på Vinön, Katrinelund och Björkön.

– Äntligen möjliggör vi för fler örebroare att ta del av fantastiska Hjälmaren! Jag ser fram emot att i sommar kunna hoppa på en turbåt från Naturens hus med flera stopp på besöksmål i Hjälmaren. Hjälmaren har stor potential både när det gäller upplevelser för rekreation, friluftsliv och turism och vi hoppas att turtrafiken bidrar…

Läs mer
Bild på ett motionsspår i skogen. På bilden står det motionsspåren får ett lyft. Jonas Håård. socialdemokraternas logga.

Nu ökar vi farten på upprustningen av motionsspåren

I vår fortsätter Örebro kommun rusta upp motionsspår och redan i februari börjar renoveringen av Sanatoriespåret samt Markaspåret. Karslundspåret har även renoverats under vintern 2021/2022 och står snart klar.

– Det känns otroligt kul att vi kan komma igång ordentligt med både Markaspåret och Sanatoriespåret redan i februari. Snart står ju dessutom Karlslundsspåret klart för öppning och vi inleder samtidigt arbetet med att förbättra miljön runt spåret med bland annat ett nytt utegym. Det har efterfrågats länge av boende och besökare i området, berättar…

Läs mer
Bild på restaurangkök. På bilden står det Extra stöd till företag i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Örebro kommun fortsätter stödja lokala näringslivet

Vi måste vara lyhörda. Företagen är mycket viktiga för Örebro kommun och vi vill göra vad vi kan för ett gott näringslivsklimat och skapa de bästa förutsättningarna för återstart och fortsatt tillväxtresa. Därför vill Örebro kommun fortsätta ge de lättnader som tidigare getts under pandemin. Formellt beslut väntas tas inom kort i kommunfullmäktige, men intentionerna är väldigt klara och tydliga.

Snart lättas visserligen pandemi-restriktionerna upp men samtidigt konstaterar vi att många företag kommer att vara fortsatt påverkade en tid och därför vill vi ge vårt stöd. Det fortsatta stödet ska främst gå till de utsatta branscherna som besöksnäringen och handeln. – Vårt näringsliv i Örebro är otroligt viktigt för kommunen och har visat världsklass i…

Läs mer
Bild på barn som ritar. På bilden står det 2,7 miljoner till förskola och pedagogiskomsorg. Socialdemokraternas logga.

Regeringen och majoriteten i Programnämnd Barn och utbildning stöttar förskolor och skolor i covid-tider

Grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och särskolor kommer få ta del av statliga medel från den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillskjuter Programnämnd barn och utbildning motsvarande medel till förskola och pedagogisk omsorg ur den pott som finns för politiska satsningar. Detta beslutades igår.

För 2022 fördelas totalt 1,4 miljarder kronor till Sveriges kommuner genom det statliga bidraget ”Skolmiljarden”. Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Under en lång tid har det varit ett ansträngt läge på skolorna. Pengarna går till huvudmännen som i…

Läs mer
Bild på en ros som ligger till höger i bilden. På bilden står det en tack-kväll för vardagshjältar som engagerar sig.

Tack-kväll för frivilliga och uppdragstagare i Örebro kommun

Kommunens återkommande tack-kväll för de personer som på olika sätt engagerar sig inom det sociala området är planerad att genomföras under 2022. Med anledning av pandemin och de medföljande restriktionerna ställdes tack-kvällen in 2021.

– Det är så roligt att vi äntligen får möjlighet att återigen arrangera den tack-kväll som innan pandemin genomförs vartannat år. Den är till för Örebros vardagshjältar som gör en fantastisk insats i vår kommun. Tack-kvällen har alltid varit uppskattad och nu när restriktionerna släppts får vi visa vår uppskattning genom att bjuda in till…

Läs mer
Bild på kommunalråd Ullis Sandberg (S). På bilden står det Fler (S)måhus i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Örebro kommun arbetar för byggnation av fler småhus

Örebro fortsätter att växa och fler vill bo, leva och verka i hela vår kommun. De senaste åren har det beviljats bygglov för 5 500 bostäder varav 4 700 är flerbostadshus, 500 friliggande enbostadshus och 300 småhus.

– Under den här mandatperioden har det möjliggjorts för fler småhus och friliggande villor än under många tidigare år sammanlagt. Under många år har Örebro ökat snabbt i befolkningstillväxt och tillsammans med näringslivet klarat av att bygga bostäder i den takten som krävts. Flerbostadshus är avgörande för att klara bostadsförsörjning och utveckling av Örebro även…

Läs mer
Bild på Palmbohult. Text på bild 1400 nya arbetstillfällen i Palmbohult. Socialdemokraternas logga i höger vänster hörn.

Stort intresse för verksamhetsområdet Palmbohult

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort. 17 av 60 intresserade företag inom service, lager, tillverkning, kontor med flera, kommer nu att etablera sig i området. Samtidigt genereras runt 1 400 arbetstillfällen i området, både befintliga tjänster och helt nya.

Palmbohult kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på runt 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Markanvisningen och urvalsprocessen för vilka som ska etablera sig på området är nu klart. – Det har varit en stor och snabb etableringstakt av företag i Örebro under många år och det är glädjande att nu kunna…

Läs mer
Bild på en skog med snötäcke. Motljus och tallar syns i bakgrunden. På bilden står det 3,5 miljon satsas på Kilsbergen

Kilsbergen utvecklas som natur- och friluftsområde

Nu ska det tas fram en utvecklingsplan för hela Kilsbergsområdet för att på bästa sätt ta vara på den potential som finns i friluftsområdet. Kommunledningen, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har inför i år gett förvaltningen och Örebroporten ett tydligt uppdrag att ta till vara och utveckla Kilsbergen.

– Kilsbergen är ett välbesökt natur- och friluftsområde för örebroarna och kommunledningen vill ytterligare stärka potentialen i området för både friluftsliv, besöksnäring och lokal samhällsutveckling. Nu tillför vi riktade resurser för att i dialog med bland annat civilsamhälle, näringsliv och viktiga samhällsaktörer ta fram en utvecklingsplan och gemensam målbild för Kilsbergsområdet. Ett arbete jag tror…

Läs mer
Barn som sitter på en buss. De pratar med varandra. På bilden finns texten vi tar ansvar för alla resenärer samt Socialdemokraternas logga.

Inte stöd för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen i Örebro kommun har idag fastställt att det inte har inkommit tillräckligt antal namnunderskrifter för att väcka frågan om folkomröstning angående utbyggnaden av BRT med filer för blåljus och kollektivtrafik. Både kommunstyrelseförvaltningen och en oberoende extern part har kontrollerat de inkomna namnunderskrifterna som grund för beslutet.

– Vi kan konstatera att det inte finns tillräckligt stöd för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Det innebär också att tidigare beslut att införa BRT hedras och respekteras och som dessutom togs i bred överenskommelse och med klar majoritet, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande. Örebro har utvecklats snabbt under de senaste…

Läs mer
Mitt i bilden ligger en trave med bindor. På bilden står texten gratis mensskydd till gymnasieelever. Budget 2022 samt Socialdemokraterna och rosen.

Gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor

Idag fattar gymnasienämnden beslut om gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor under hela året.

En av anledningarna till varför Örebro kommuns gymnasieelever erbjuds gratis mensskydd är att mens inte är valbart och det medför extra kostnader för kvinnor. Mensskydd har under de senaste åren blivit en del av jämställdhetsdebatten och det här är ett sätt att underlätta vardagen för många kvinnor. Cirka 40 behållare innehållande mensskydd kommer placeras ut…

Läs mer
facebook Twitter Email