Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Kommunstyrelsens ordförande John Johansson tittar in i kameran. På bilden står det starkare tillsammans. Socialdemokraternas logga i det övre högra hörnet.

Vi är starkare tillsammans. – Nu vinner vi valet

Valdagen närmar sig och idag är det 132 dagar tills vi får gå till valurnorna. Med det i åtanke fokuserar vi Socialdemokrater mer och mer på det stundade valet. I och med valcentrets invigning kändes det som flera pusselbitar föll på plats. Atmosfären under invigningen var glad och alla var taggade på valrörelse. Vi är…

Läs mer
Bild på två händer som plockar kaffebär från en buske. På bilden finns budskapet Örebro kämpar för rättvis handel, Socialdemokraternas logga i högra hörnet högts upp.

Örebro får fortsatt förtroende som Fairtrade City

Örebro har återigen blivit diplomerad som Fairtrade City, ett fint kvitto på kommunens arbete för rättvis handel. Redan 2007 blev Örebro Fairtrade City och har lyckats behålla diplomeringen varje år sedan dess, vilket visar på ständiga förbättringar.

Örebro var den fjärde kommunen i Sverige som fick diplomeringen Fairtrade City. Den innebär att kommunen engagerar sig för rättvis handel. Kommunen ska kunna visa att den arbetar aktivt, genom val av inköp och informationsinsatser, för att medverka till att odlare och anställda i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor. – Vi…

Läs mer
Bilden visar kablar som sitter fast i olika uttag. Texten "Kommunen satsar på cybersäkerheten. socialdemokraternas logga. "

Kommunen stärker förmågan till satsningar på ökad beredskap

Under dagens kommunstyrelse fattades ett historiskt beslut om att stärka kommunens förmåga till satsningar på ökad beredskap i kommunen. Det handlar om att ta ansvar och trygga kommuninvånarna i händelse av kris. Beslutet innebär att kommunen skapar ekonomiska förutsättningar för olika satsningar kopplat till beredskap. Det kan till exempel innebära satsningar på IT-säkerhet och inköp…

Läs mer
Bild på tre studerande kvinnor runt ett bord. På bilden står det Rejäl satsning på studie- och yrkesvägledningen. Socialdemokraternas logga.

Rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledning!

På Programnämnd barn- och utbildnings sammanträde den 31 mars beslutades om en rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledningen i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten inom just detta område.

Den nu beslutade satsningen innebär en förstärkning med totalt fem heltidstjänster samt kompetensutveckling för befintlig personal. Vi vill ge eleverna en bra start redan från början innan de går vidare i sin utbildning och till slut tar steget ut i arbetslivet. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen (SYV) håller en god kvalité. Vi…

Läs mer
Bild på en mörk skog. På bilden står det ingen ska vara hemlös i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Ett stort engagemang från samhällets aktörer inför att kommunledningen beslutar om en hemlöshetsstrategi i Örebro

Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har sedan dess samtalat med personer som lever i denna utsatthet och fått ta del av deras perspektiv. Jag har även haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som ett delmål i arbetet för att förverkliga ett arbete som på riktigt ska göra skillnad. Det ska motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men även skapa förändring för de som idag inte har en bostad, säger Marie Brorson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

– Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har både samtalat med personer som lever i denna utsatthet för att få deras perspektiv och haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som…

Läs mer
Bild på rådhuset med Ukrainas flagga vajande i vinden. Med texten samverkan mellan kommunen och civila samhället gällande flyktingmottagandet i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Samverkan mellan kommunen och civila samhället gällande flyktingmottagande för ukrainska flyktingar i Örebro kommun

Igår höll kommunen en informationsträff om flyktingmottagande i Örebro kommun för föreningar och organisationer i det civila samhället. Syftet med träffen var att ge information till frivillig-organisationerna, men också att ha en dialog för att få till ett gott samarbete kring flyktingmottagandet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

På grund av situationen i Ukraina har EU aktiverat massflyktsdirektivet för första gången någonsin. Det innebär att en hel del fortfarande är oklart på lokal nivå och därför är behovet av information och dialog extra viktigt. Vi ser att frivillig-organisationer och privatpersoner den senaste månaden har växlat upp och gjort stor skillnad för de flyktingar…

Läs mer
Bild på en säng med en nalle som ligger till vänster i bilden. På bilden står det Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Socialdemokraternas logga.

Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken

Programnämnd Social välfärd fattar nu beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Totalt byggs 100 lägenheter i närheten av Saxonspark. Det kommer också finnas en gruppbostad med sex lägenheter.

– Det känns riktigt bra att få fatta beslut om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Det här kommer dessutom bli ett positivt inslag i området som skapar mer liv och rörelse under stora delar av dygnets timmar. Det är en viktigt politisk prioritering att vidhålla den höga byggnationstakten. På så sätt kan…

Läs mer
Bild på ett stall. En häst står till höger i bilden. På bilden finns citatet En attraktiv fritid för barn och unga, Jonas Håård. Socialdemokraternas logga.

Nytt stall i Karlslund – snart kan byggnationen börja

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. En del av områdets utveckling är att bygga ett nytt stall och att förbättra befintlig ridanläggning, något som det nu har fattats ett tilldelningsbeslut om.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Verksamheten behöver nu nya och bättre anpassade lokaler, för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö. Örebro kommun har nu fattat ett tilldelningsbeslut för ridanläggningen, vilket är det första steget mot…

Läs mer
Jessica Ekerbring, ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

Ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

Jessica Ekerbring valdes i lördags till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna.

– Jag känner mig både hedrad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Socialdemokraterna i Örebro kommun. Det är valår i år och vi har en valrörelse framför oss där välfärds- och trygghetsfrågorna kommer stå i fokus och jag är grymt taggad på att göra allt jag kan för en socialdemokratisk valvinst! säger…

Läs mer
Bild på kommunalrådet Jessica Ekerbring. På bilden står citatet elevhälsan ska vara tillgänglig inom hela kommunen.

Digital elevhälsa – en av flera viktiga satsningar som nu görs på elevhälsan

16 miljoner kronor. Så mycket pengar satsas nu på elevhälsan i Örebro. Satsningen innebär bland annat personalförstärkningar inom yrkesgrupperna kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Dessutom satsar vi även på en helt ny samordnande funktion samt digital elevhälsa. Satsningen finansieras av medel från Topp 25 2025.

Satsningarna som programnämnd Barn och utbildning idag antagit syftar till att öka tillgängligheten och inte minst likvärdigheten inom elevhälsan som har uppdraget att bidra till en god, trygg och positiv lärandesituation. Satsningen innebär inte bara en ökad bemanning inom elevhälsan generellt utan även en ny roll som elevhälsosamordnare/ledningsfunktion samt digital elevhälsa. Grunden till att klara…

Läs mer
facebook Twitter Email