Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Bild på ett stall. En häst står till höger i bilden. På bilden finns citatet En attraktiv fritid för barn och unga, Jonas Håård. Socialdemokraternas logga.

Nytt stall i Karlslund – snart kan byggnationen börja

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. En del av områdets utveckling är att bygga ett nytt stall och att förbättra befintlig ridanläggning, något som det nu har fattats ett tilldelningsbeslut om.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Verksamheten behöver nu nya och bättre anpassade lokaler, för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö. Örebro kommun har nu fattat ett tilldelningsbeslut för ridanläggningen, vilket är det första steget mot…

Läs mer
Jessica Ekerbring, ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

Ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

Jessica Ekerbring valdes i lördags till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna.

– Jag känner mig både hedrad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Socialdemokraterna i Örebro kommun. Det är valår i år och vi har en valrörelse framför oss där välfärds- och trygghetsfrågorna kommer stå i fokus och jag är grymt taggad på att göra allt jag kan för en socialdemokratisk valvinst! säger…

Läs mer
Bild på kommunalrådet Jessica Ekerbring. På bilden står citatet elevhälsan ska vara tillgänglig inom hela kommunen.

Digital elevhälsa – en av flera viktiga satsningar som nu görs på elevhälsan

16 miljoner kronor. Så mycket pengar satsas nu på elevhälsan i Örebro. Satsningen innebär bland annat personalförstärkningar inom yrkesgrupperna kurator, skolsköterska, psykolog, speciallärare och specialpedagog. Dessutom satsar vi även på en helt ny samordnande funktion samt digital elevhälsa. Satsningen finansieras av medel från Topp 25 2025.

Satsningarna som programnämnd Barn och utbildning idag antagit syftar till att öka tillgängligheten och inte minst likvärdigheten inom elevhälsan som har uppdraget att bidra till en god, trygg och positiv lärandesituation. Satsningen innebär inte bara en ökad bemanning inom elevhälsan generellt utan även en ny roll som elevhälsosamordnare/ledningsfunktion samt digital elevhälsa. Grunden till att klara…

Läs mer
Bild på svenska flaggan och i bakgrunden syns vatten. Till höger i bilden står det Äntligen turtrafik på Hjälmaren och socialdemokraternas logga.

Äntligen turtrafik på Hjälmaren!

En stor satsning för att tillgängliggöra Hjälmaren för fler är nu här, under sommaren kommer det att anordnas turtrafik på Hjälmaren med besök på Vinön, Katrinelund och Björkön.

– Äntligen möjliggör vi för fler örebroare att ta del av fantastiska Hjälmaren! Jag ser fram emot att i sommar kunna hoppa på en turbåt från Naturens hus med flera stopp på besöksmål i Hjälmaren. Hjälmaren har stor potential både när det gäller upplevelser för rekreation, friluftsliv och turism och vi hoppas att turtrafiken bidrar…

Läs mer
Bild på ett motionsspår i skogen. På bilden står det motionsspåren får ett lyft. Jonas Håård. socialdemokraternas logga.

Nu ökar vi farten på upprustningen av motionsspåren

I vår fortsätter Örebro kommun rusta upp motionsspår och redan i februari börjar renoveringen av Sanatoriespåret samt Markaspåret. Karslundspåret har även renoverats under vintern 2021/2022 och står snart klar.

– Det känns otroligt kul att vi kan komma igång ordentligt med både Markaspåret och Sanatoriespåret redan i februari. Snart står ju dessutom Karlslundsspåret klart för öppning och vi inleder samtidigt arbetet med att förbättra miljön runt spåret med bland annat ett nytt utegym. Det har efterfrågats länge av boende och besökare i området, berättar…

Läs mer
Bild på restaurangkök. På bilden står det Extra stöd till företag i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Örebro kommun fortsätter stödja lokala näringslivet

Vi måste vara lyhörda. Företagen är mycket viktiga för Örebro kommun och vi vill göra vad vi kan för ett gott näringslivsklimat och skapa de bästa förutsättningarna för återstart och fortsatt tillväxtresa. Därför vill Örebro kommun fortsätta ge de lättnader som tidigare getts under pandemin. Formellt beslut väntas tas inom kort i kommunfullmäktige, men intentionerna är väldigt klara och tydliga.

Snart lättas visserligen pandemi-restriktionerna upp men samtidigt konstaterar vi att många företag kommer att vara fortsatt påverkade en tid och därför vill vi ge vårt stöd. Det fortsatta stödet ska främst gå till de utsatta branscherna som besöksnäringen och handeln. – Vårt näringsliv i Örebro är otroligt viktigt för kommunen och har visat världsklass i…

Läs mer
Bild på barn som ritar. På bilden står det 2,7 miljoner till förskola och pedagogiskomsorg. Socialdemokraternas logga.

Regeringen och majoriteten i Programnämnd Barn och utbildning stöttar förskolor och skolor i covid-tider

Grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och särskolor kommer få ta del av statliga medel från den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillskjuter Programnämnd barn och utbildning motsvarande medel till förskola och pedagogisk omsorg ur den pott som finns för politiska satsningar. Detta beslutades igår.

För 2022 fördelas totalt 1,4 miljarder kronor till Sveriges kommuner genom det statliga bidraget ”Skolmiljarden”. Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Under en lång tid har det varit ett ansträngt läge på skolorna. Pengarna går till huvudmännen som i…

Läs mer
Bild på en ros som ligger till höger i bilden. På bilden står det en tack-kväll för vardagshjältar som engagerar sig.

Tack-kväll för frivilliga och uppdragstagare i Örebro kommun

Kommunens återkommande tack-kväll för de personer som på olika sätt engagerar sig inom det sociala området är planerad att genomföras under 2022. Med anledning av pandemin och de medföljande restriktionerna ställdes tack-kvällen in 2021.

– Det är så roligt att vi äntligen får möjlighet att återigen arrangera den tack-kväll som innan pandemin genomförs vartannat år. Den är till för Örebros vardagshjältar som gör en fantastisk insats i vår kommun. Tack-kvällen har alltid varit uppskattad och nu när restriktionerna släppts får vi visa vår uppskattning genom att bjuda in till…

Läs mer
Bild på kommunalråd Ullis Sandberg (S). På bilden står det Fler (S)måhus i Örebro. Socialdemokraternas logga.

Örebro kommun arbetar för byggnation av fler småhus

Örebro fortsätter att växa och fler vill bo, leva och verka i hela vår kommun. De senaste åren har det beviljats bygglov för 5 500 bostäder varav 4 700 är flerbostadshus, 500 friliggande enbostadshus och 300 småhus.

– Under den här mandatperioden har det möjliggjorts för fler småhus och friliggande villor än under många tidigare år sammanlagt. Under många år har Örebro ökat snabbt i befolkningstillväxt och tillsammans med näringslivet klarat av att bygga bostäder i den takten som krävts. Flerbostadshus är avgörande för att klara bostadsförsörjning och utveckling av Örebro även…

Läs mer
Bild på Palmbohult. Text på bild 1400 nya arbetstillfällen i Palmbohult. Socialdemokraternas logga i höger vänster hörn.

Stort intresse för verksamhetsområdet Palmbohult

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort. 17 av 60 intresserade företag inom service, lager, tillverkning, kontor med flera, kommer nu att etablera sig i området. Samtidigt genereras runt 1 400 arbetstillfällen i området, både befintliga tjänster och helt nya.

Palmbohult kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på runt 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Markanvisningen och urvalsprocessen för vilka som ska etablera sig på området är nu klart. – Det har varit en stor och snabb etableringstakt av företag i Örebro under många år och det är glädjande att nu kunna…

Läs mer
facebook Twitter Email