Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Föreläsning med Daniel Färm, chef på Tankesmedjan Tiden

JÄMLIKHET - EN FRÅGA OMMAKT OCH RÄTTVIS

På vilket sätt är ökad jämlikhet en maktfråga? Coronaanpassad föreläsning med möjlighet att följa digitalt med chattfunktion. Vill du delta digitalt, maila till: torgny.larsson@regionorebrolan.se Tisdag 10 november18.00-20.00 ABF Örebro, Fredsgatan 18samt digitalt Arrangör: Wasa s-förening

Läs mer

Föreläsning med Irene Wennemo

POLITIK PÅ RIKTIGT

Föreläsning med Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet och doktor i sociologi. Politik handlar om mer än vilja, det krävs också kunskap om själva spelet. Irene Wennemo avslöjar de bästa knepen för hur politiska reformer ska utformas och genomföras för att bli verklighet. Den här föreläsningen riktas till dig som vill påverka och förverkliga politik –…

Läs mer

En budget som värnar välfärden

Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar sin budget för 2021.  - Det är glädjande att vi trots denna internationell lågkonjunktur som kräver ekonomisk återhållsamhet ändå kan göra en satsning på äldreomsorgen och öka personaltätheten, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S). 

Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt. Åtgärder för minskade driftkostnader Investeringar som senareläggs leder till 40 miljoner kronor i mindre driftskostnader….

Läs mer

Socialdemokraterna i Örebro kommun lägger fram förslag till flera ordförandeposter

Den 14e september på Socialdemokraternas representantskap i Örebro kommun beslutades det om vilka som nomineras till kommunfullmäktiges ordförande, Västerportens ordförande och ordförande i Länsteatern. Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Jan Zetterqvist. Jan är idag vice ordförande i kommunfullmäktige, beslut om ny ordförande fattas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september. Till ny vice ordförande i kommunfullmäktige…

Läs mer

Öppet möte med Tybble/Sörby S-förening

Tid: OBS NY TID PGA SJUDKOM FRAMFLYTTAT TILL den 16 november kl 18.00-20.00 (Seminariet pågår till 19.15) Plats: Gillestugan, Mejramvägen 99 bakom Sörbyängsskolans lokaler. Vi placerar stolar med avstånd i lokalen, max 50 personer   På dagordningen: Framtidens lärarutbildning – information och diskussion om framtidens lärare och deras lärande. Gäster: Anna-Eva Olsson, Projektsamordnare Framtidens lärarutbildning,…

Läs mer

Ny förskola i Södra Ladugårdsängen

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Planeringen för att kunna erbjuda barnomsorg för barnen i området är därför i full gång. På fastigheten Biplanet kommer en förskola med fem avdelningar att byggas

– Vi har arbetat fram en konceptförskola som vi kallar Framtidens förskola 2.0. Det konceptet kommer vi använda här, men med justeringar för att förskolan ligger i botten på ett flerbostadshus och inte är en fristående byggnad, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande programnämnd Barn och utbildning. Förskolan byggs tillsammans med Öbo i bottenplan på…

Läs mer

Vår ombudsman Johanna Skottman har lämnat oss

Under helgen fick vi det sorgliga beskedet att vår tjänstlediga ombudsman Johanna Skottman lämnat oss efter en tids sjukdom. Våra tankar går nu först och främst till Johannas anhöriga. Johanna har gjort stora insatser för Socialdemokratin i Örebro. Vi har alldeles för tidigt förlorat en kär vän och partikamrat! Minnet av Johanna som person kommer…

Läs mer

Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro kommun avslutar sitt uppdrag

Agneta Blom lämnar sin plats i Örebro kommunfullmäktige och uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande den 31 oktober i år. Agnetas sista insats på sitt uppdrag blir att leda det möte med kommunfullmäktige som ska fatta beslut om kommunens budget för 2021. – Genom att vara ledamot i kommunfullmäktige har jag gjort värnplikt som medborgare i demokratin….

Läs mer

Vi bygger om!

Hemsidan är under uppbyggnad och är inte komplett. För att läsa mer om vår politik kan du under tiden besöka www.socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email