Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Bilden visar en svensk flagga som vajar i aktern på en båt. I bakgrunden vatten och svall från båten. I bilden står texten "Nu utvecklar vi Hjälmaren". Starkare tillsammans-logga med röd ros.

Utvecklingen av Hjälmaren fortsätter

Nu har vi arbetat fram en gemensam strategi och målbild för att göra Hjälmaren mer attraktiv och för att bättre utnyttja den potential som finns. Strategin ska nu ut på remiss där näringsliv och föreningar med anknytning till sjön har möjlighet att ge respons på hur Hjälmaren kan utvecklas.

– Hjälmaren och dess omgivning har stor potential att vara mer levade och attraktiv för landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Tillsammans är vi många aktörer som nu kraftsamlar för att utvecklingen av Hjälmaren ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill att utbudet av upplevelser på och kring Hjälmaren gör att sjön blir ett välkänt besöksmål, säger Ullis Sandberg, kommunalråd.

Syftet med strategin är att beskriva berörda organisationers gemensamma vilja och ambition kring utvecklingen av Hjälmaren inom temana friluftsliv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske.

Programnämnd samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att remittera strategin till civilsamhälle, näringsliv, nämnder och kommunala bolag samt hanteras av samtliga kommuner, regioner och länsstyrelser kring Hjälmaren. Remissperioden pågår till 30 september och strategin planeras att antas tidigt 2023.

Örebro kommun har tagit fram den gemensamma strategin för utvecklingen av Hjälmaren tillsammans med Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Länsstyrelsen Södermanlands län, Länsstyrelsen Västmanlands län, Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna AB, Stua, Plus Katrineholm och Örebrokompaniet.

facebook Twitter Email