Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Satsningar på bättre belysning och attraktiva miljöer

Eftersatt underhåll med fokus på belysningsåtgärder, upprustning av motionsspår och förbättrad service på landsbygden. Det är några av de prioriteringar som kommunledningen gör i Programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnden tilldelades 60 miljoner kronor i form av utökad investeringsbudget med syfte att gå till underhållsinvesteringar och främst belysning i Örebros stadskärna.  

I förslaget till programnämndsbudget fördelas 50 miljoner av de totalt 60 miljonerna specifikt till belysningsåtgärder. Programnämnden har även fått 6 miljoner i utökat driftsbidrag varav särskilt tilldelas 600 000 kronor fördelat på hälften var till Fritidsnämnden och Kulturnämnden för att säkra den populära lovverksamheten, samt 500 000 kronor till Kulturnämnden för att säkra programverksamheten i Wadköping och Karlslund när organisationen förändras.

Den utökade investeringsbudgeten ger möjlighet att arbeta i kapp en del av underhållsskulden som finns i Örebro kommun med avseende på belysning och på så sätt bidra till bland annat en ökad trygghet i stadskärnan.

– Arbetet med att ta fram underhållsplaner och prioritering i eftersatt underhåll pågår, men genom en förstärkning på 50 miljoner särskilt till belysningsåtgärder så växlar vi redan nu upp arbetet med tryggare miljö Bland annat genom belysningsåtgärder runt slottet, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

I programplanen finns åtaganden för förbättrade förutsättningar till service på landsbygden och att en ny lekotop, det vill säga en naturlik miljö med höga lekvärden där lek och landskap är sammanflätade, ska tillkomma i någon av kommunens mindre tätorter. Lekotoper bidrar till sociala värden, ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den fysiska miljön. Servicen på landsbygden behöver därmed öka och det är något vi satsar på kommande år. Vi kommer även att satsa på en lekotop i någon av kommunens tätorter. Att skapa förutsättningar för lek, rörelse och trivsel för både barn och vuxna i gröna miljöer behövs i hela kommunen.

Programnämnd Samhällsbyggnad fördelar 800 000 kronor till Fritidsnämnden och 650 000 kronor till Kulturnämnden för att säkerställa lovverksamheten för barn och unga, för omorganisation av Wadköping och Karslunds programverksamhet samt att kunna utöka öppethållande av teckenspråkig fritidsverksamhet. Andra viktiga åtgärder är även upprustningen och utvecklingen av motionsspåren som möjliggörs i årets programplan.

facebook Twitter Email