Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Örebro samarbetar med polisen och Kriminalvården genom ”Sluta skjut”

Den framgångsrika metoden, som i Malmö kallats “Sluta skjut”, implementeras i Örebro kommun. Kommundirektören får i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Polisen och Kriminalvården som tillsammans med kommunen är positiva till arbetsmetoden.

– Örebro ska vara tryggt för alla. Att förhindra att barn och unga dras in i organiserad kriminalitet och agera effektfullt mot de som redan hamnat snett är prioriterat för att stoppa gängkriminaliteten. GVI, eller “Sluta skjut”, blir nu ett kraftfullt verktyg för att ta itu med den organiserade kriminaliteten i Örebro kommun, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

“Sluta skjut” är Malmös arbete med metoden GVI som står för Group Violence Intervention. Metoden har visat positiva resultat i ett hundratal amerikanska och europeiska städer för att minska det allra grövsta våldet som begås av kriminella gäng. GVI går ut på att avskräcka individer, ge direkta tydliga konsekvenser och snabbt erbjuda stöd och hjälp för att kunna bryta en kriminell livsstil. Konsekvenser kommer inte enbart riktas mot den som utför våldet, utan alla som kan kopplas till det kriminella nätverket kommer att påverkas.

Regeringen har beslutat att fördela sex miljoner kronor till Brottsförebyggande rådet för att tillsammans med Polisen och Kriminalvården stötta ett antal kommuner som är intresserade av att tillämpa metoden. För att genomföra detta ska organisationerna bemanna upp med en styrgrupp, samordningsfunktion och koordinator. Projektet ska till en början pågå fram till utgången av 2023. Därefter genomförs en avstämning om fortsatt bemanning.

facebook Twitter Email