Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
80 nya platser i kommunal regi. Socialdemokraternas logga.

Nytt vård- och omsorgsboende öppnar och mer medel till den växande kommunen – programnämnd social välfärd presenterar budget för 2022

Nu presenterar kommunen en budget inom det sociala välfärdsområdet utan besparingskrav på verksamheterna, nytt övertagande av ett vård- och omsorgsboende med 80 platser och mer medel till civilsamhällets mest utsatta. Att hantera den vårdskuld som coronapandemin inneburit, psykisk ohälsa, våld i nära relation och personer som lever i akut hemlöshet står i fokus inför 2022.

– Många platser på vård- och omsorgsboendena stod tomma under pandemin. Nu ser vi en kraftig ökning. Därför är det glädjande att vi nu kan meddela att Örebro kommun ingått en överenskommelse om ett övertagande av vård- och omsorgsboendet Villa Västerpark med 80 plaster. Jag är utöver detta väldigt stolt över den budget vi idag presenterar även om vi såklart vet att i den bästa av världar så önskar vi att vi kunde ge ännu mer till verksamheterna och det civila samhället, säger kommunalråd Marie Brorson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.   

Utbyggnaden av grupp- och servicebostäder är fortsatt prioriterat under denna mandatperiod. I år öppnades tre nya boenden, två kommer att öppna 2022, men behovet är större än så. Kommunen har fått i uppdrag att se över alla potentiella fastigheter som med fördel kan ställas om till grupp- och servicebostäder och vi utökar dessutom budgeten för att inför 2022 minska köerna genom köp av externa platser.  

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre har varit ett utbrett problem en längre tid men blivit mer påtaglig som följd av coronapandemin. Tidigare år har kommunledningen riktat medel till sommarvistelse för äldre. Det har varit en uppskattad satsning och som riktat sig till den målgrupp som just lever i ensamhet. Sommarvistelse för äldre fördelad på två veckor under sommaren 2022 är en prioriterad satsning från Programnämnd social välfärd i ett led att mota den ofrivilliga ensamheten. 

En tydlig prioritering från kommunledningen är att prioritera arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Programnämnden väljer därför att möta Kvinnohusets behov om resurser för att fortsätta kunna bedriva en kostnadsfri samtalsmottagning som sedan september förra året till idag stöttat över 400 kvinnor som lever och utsätts för våld i nära relation. Vi kommer även att bidra med medel till Kvinnohuset för att de ska kunna utöka sina öppettider på kväller och helger med utbildad personal. 

Där utöver ser kommunen behov av att utöka förutsättningarna i arbetet för samhällets mest utsatta. Det pågår ett arbete för att ta fram en strategi för en nollvision mot hemlöshet. Stadsmissionen ges medel för att utöka den uppsökande verksamheten, så att Stadsmissionen når fler som lever i hemlöshet och vi stödjer även dem för att kunna utöka öppettiderna. 

Örebro kommun växer och det innebär ökade behov för välfärdsverksamheterna. Programnämnden väljer därför att rikta mer medel än tidigare år för att öka förutsättningarna socialnämndens och funktionsstödsnämndens verksamheter. En specifik riktad satsning från programnämnden är att ge ökade förutsättningar för fritids- och barn och ungdomsverksamheterna inom LSS barn. 

facebook Twitter Email