Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Kommunledningen tar ett samlat grepp om hemlöshetsfrågan

Ingen invånare ska vara hemlös i Örebro kommun. För att en nollvision mot hemlöshet ska bli verklighet krävs ett gemensamt förhållningssätt med en gemensam strategi, där det offentliga och civila samhället samt andra samhällsaktörer sluter upp och bidrar utifrån egna förmågor mot ett gemensamt mål.

– Att vi tar ett samlat grepp kring hemlöshetsfrågan har varit en viktig prioritet för kommunledningen. Jag är nu glad att vi landat i en strategi som är ute på remiss som är långsiktig och tydliggör alla parters roller för att på bästa sätt tillsammans motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men också för dem som idag inte har en bostad, säger John Johansson (S), ordf. i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

Kommunen har inte mandat att hantera alla delar som involveras i den komplexa hemlöshetsfrågan. Utan alla delar som berör bostadsförsörjning, samhällsplanering, integration, sociala såväl som medicinska insatser, arbetsmarknadsåtgärder och missbruksvård måste vävas in i ett gemensamt strategiskt arbete.

Örebro kommun åtar sig att avsätta resurser för att samordna arbetet på lokal nivå, där alla aktörer ska bli medvetna om sin roll i arbetet mot hemlöshet. Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor har nu skickat ut ett remissförslag på hur Örebro strategiskt ska arbeta för att nå visionen.

facebook Twitter Email