Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro kommun avslutar sitt uppdrag

Agneta Blom lämnar sin plats i Örebro kommunfullmäktige och uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande den 31 oktober i år. Agnetas sista insats på sitt uppdrag blir att leda det möte med kommunfullmäktige som ska fatta beslut om kommunens budget för 2021.

– Genom att vara ledamot i kommunfullmäktige har jag gjort värnplikt som medborgare i demokratin. Jag tackar för det förtroende som väljarna givit mig i valet 2014 och 2018. Jag har försökt använda ert förtroende så väl jag kunnat. Jag tackar Socialdemokraterna i Örebro och alla ledamöter i kommunfullmäktige som var med och valde mig till Örebro kommuns första kvinnliga fullmäktigeordförande. Det förtroendet har jag ansträngt mig för att bära upp på ett sätt så att hela fullmäktige – oberoende av partitillhörigheter – ska känna sig respekterade. Jag har under åren fått förtroenden som visar att det, trots partipolitiska motsättningar, verkar ha fungerat ganska väl, säger Agneta Blom.

Skälet till Agneta Bloms avsägelse är att hon har svårt att förena sitt uppdrag med jobb och privatliv. Agneta kommer att vara fortsatt aktiv i styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

– Jag har länge känt att jag inte riktigt fått tiden att gått ihop. Så kom Covid19-pandemin. För min del har den inneburit att jag varit hänvisad till att arbeta hemifrån och tillbringat mycket tid i enbart mitt eget sällskap. Situationen har givit mig utrymme för reflektion om hur livet ser ut. Beslutet om hur jag vill prioritera tiden för att få livet i balans har mognat och så småningom blivit självklart.

– Jag återgår nu på heltid till min tjänst som universitetslektor i statskunskap vid Örebro universitet. I det värvet fortsätter jag att lämna bidrag till demokratin med andra infallsvinklar än de partipolitiska. Jag bistår att utveckla bland annat morgondagens kommuner, genom att utbilda de fantastiska unga människor som ska ta vid och driva verksamheten in i framtiden. De som känner mig vet hur engagerad jag är i mitt arbete och vilken kärlek jag när för mina studenter, fortsätter Agneta Blom.

En process för att välja ny ordförande har redan påbörjats. En uppmaning att nominera ny ordförande har under förmiddagen gått ut till de socialdemokratiska föreningarna i Örebro. I samband med ett representantskapsmöte den 14 september kommer Socialdemokraterna att utse en ny ordförande som sedan kommunfullmäktige formellt väljer.

För ytterligare upplysningar:

Agneta Blom, Kommunfullmäktiges ordförande 070-215 03 17

Linus Haraldsson, Ombudsman 070-340 95 05

Jan Zetterqvist, Ordförande 070-256 15 70

facebook Twitter Email