Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Syntolkning: Vass i förgrunden och i bakgrunden syns en sjö. På himlen är solen på väg ner och sprider ett gyllene sken. På bilden står texten Nya pengar till skötsel av Oset. Socialdemokraterna samt rosen loggan.

Fortsatt skötsel av Oset och Rynningeviken

Skötseln av Oset och Ryningevikens natur- och friluftsområden är säkerställt och från och med 1 januari 2022 tar nya entreprenörer vid och sköter området. Den nya skötseln möjliggörs genom att kommunledningen prioriterar att tillföra medel till Örebro kommuns naturvård.

Det som en gång var Örebros smutsiga baksida har sedan 90-talet utvecklats till ett populärt besöksmål för örebroare och besökare. Omvandlingen av området har möjliggjorts genom olika arbetsmarknadsåtgärder där förvaltning för utbildning, försörjning och arbete (FUFA) har haft hand om skötseln på uppdrag av Örebro kommuns naturvård. Efter förnyade arbetssätt gällande arbetsmarknadsåtgärder väljer nu naturvården att ta in entreprenörer för skötseln av området.

– Det känns väldigt bra att vi från och med årsskiftet har entreprenörer på plats som kan ta hand om skötsel och drift av Oset och Rynningeviken. Vi vet sedan tidigare att det är ett otroligt populärt område och något vi vill värna och utveckla, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Oset och Rynningeviken var under stora delar av 1900-talet militärt övningsområde, soptipp och industriområde och har sedan början på 90-talet restaurerats. Skötseln av Oset och Rynningeviken är omfattande och innebär bland annat röja sly i området, toaletter städas, djurhållningen fungerar och att sop- och vedhanteringen tillgodoses.

 

facebook Twitter Email