Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

En historisk välfärdsbudget för Örebro kommun

Örebro kommuns politiska ledning presenterar en historisk budget för 2022 utan effektiviseringskrav med satsningar på välfärd, klimat och en omstart för Örebro.

– I efterdyningarna av Corona är det mycket positivt att vi kan prioritera insatser för en starkare välfärd och främja en omstart för Örebro efter pandemin. Vi presenterar i år en budget utan effektiviseringskrav och väljer att tillföra ytterligare pengar för en stärkt välfärd, säger John Johansson (S), tillträdande ordförande för Kommunstyrelsen.

Örebro kommuns budget och övergripande strategier fortsätter att arbeta utifrån FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Budgeten och kommunledningens strategier prioriterar en klimatsmart omställning och förhållningssätt som leder till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Örebro.

Örebro kommuns budget för 2022 är utan effektiviseringskrav samtidigt som det tillförs 417 miljoner i nya medel till välfärdens verksamheter. Fler grupp- och servicebostäder, ofrivillig ensamhet, ökad trygghet och stärkt underhåll är några av prioriteringarna i årets budget. Ytterligare satsningar som görs är att öka elevpengen samt att elevhälsan får stärkta resurser.

I kommunledningens förslag till budget 2022 finns prioriteringar som möjliggör för fler företag att etablera sig i kommunen och uppdrag att utveckla Örebro som besöks- och evenemangsmål.

– Vi behöver fortsätta bygga en attraktiv kommun och skapa förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt för både gamla och nya örebroare. Den hållbara tillväxten är välfärdens motor och vi behöver vara en kommun där fler företag vill etablera sig, säger John Johansson (S), tillträdande ordförande för Kommunstyrelsen.

Övergripande strategier och budget för 2022

facebook Twitter Email