Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

En budget som värnar välfärden

Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar sin budget för 2021.  - Det är glädjande att vi trots denna internationell lågkonjunktur som kräver ekonomisk återhållsamhet ändå kan göra en satsning på äldreomsorgen och öka personaltätheten, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S). 

Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt.

Åtgärder för minskade driftkostnader

Investeringar som senareläggs leder till 40 miljoner kronor i mindre driftskostnader. Också den kommunägda bolagskoncernen får ytterligare uppdrag att göra åtgärder för att minska kommunens driftkostnader. Många stenar harvänts i budgetarbetet, för att minska behovet av effektiviseringar.

Sammantaget innebär det att de generella effektiviseringarna i budgeten går från innevarande års 276 miljoner kronor till 70 miljoner kronor för 2021. Då har kommunen inte räknat in riktade statsbidrag till skola och äldreomsorg. Örebro kommun kommer därför att röra sig med samma nivå på välfärdens ramar 2021 som 2020, trots lågkonjunkturen.

Satsning på äldreomsorgen

För att stärka upp äldreomsorgen görs en riktad satsning på 15 miljoner kronor med ett tydligt uppdrag om att bemanningen inom vård- och omsorgsboende ska utökas.

– De som arbetar inom äldreomsorgen tillhör välfärdens kärna. De äldre i Örebro förtjänar den bästa omsorgen. Därför känns det glädjande att vi tack vare tydliga ekonomiska prioriteringar och utökat statsbidrag från regeringen kan utöka bemanningen inom äldreomsorgen, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Välfärden värnas

Programområdena barn och utbildning och social välfärd, där äldreomsorg ingår, står för majoriteten av den kommunala budgeten. Sammanlagt utgör de 78 procent av kommunens totala ekonomi.

Ett hållbart Örebro

Förra årets budget var historisk på grund av det nya arbetssättet utifrån de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Nu fortsätter detta arbete att genomsyra verksamheten.

facebook Twitter Email