Socialdemokraterna i Örebro

Bli medlem

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar

Tillsammans med Ullis Sandberg och Nina Höijer

Vi bjuder in till en temakväll om framtidens kollektivtrafik – BRT (Buss Rapid Transport). När: Tisdag den 6 oktober 2020 klockan 17.00 På Zoom: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/95451248636 Anslutnings ID för mobilapp 95451248636 Välkommen!

Läs mer

Socialdemokraterna i Örebro kommun lägger fram förslag till flera ordförandeposter

Den 14e september på Socialdemokraternas representantskap i Örebro kommun beslutades det om vilka som nomineras till kommunfullmäktiges ordförande, Västerportens ordförande och ordförande i Länsteatern. Till kommunfullmäktiges ordförande nomineras Jan Zetterqvist. Jan är idag vice ordförande i kommunfullmäktige, beslut om ny ordförande fattas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september. Till ny vice ordförande i kommunfullmäktige…

Läs mer

Föreläsning med Per Molander om Jämlikhetskommissionens rapport

Per Molander är en av Sveriges mest erfarna analytiker av frågor som rör politisk administration. Coronaanpassad föreläsning med möjlighet att följa digitalt med chattfunktion. Inleder gör Håkan Bergman, samtalsledare Eva- Lena Jansson. Tid: Tisdag 29 september 18.30 Plats: ABF Örebro, Fredsgatan 18 samt digitalt Vill du delta digitalt, maila till: torgny.larsson@regionorebrolan.se Arrangör: Wasa s-förening

Läs mer

Öppet möte med Tybble/Sörby S-förening

Tid: Måndag den 28 sept kl 18.00-20.00 (Seminariet pågår till 19.15) Plats: Gillestugan, Mejramvägen 99 bakom Sörbyängsskolans lokaler. Vi placerar stolar med avstånd i lokalen, max 50 personer   På dagordningen: Framtidens lärarutbildning – information och diskussion om framtidens lärare och deras lärande. Gäster: Anna-Eva Olsson, Projektsamordnare Framtidens lärarutbildning, Örebro universitet Anna Johnsson, Delprojektledare Framtidens…

Läs mer

Ny förskola i Södra Ladugårdsängen

I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Planeringen för att kunna erbjuda barnomsorg för barnen i området är därför i full gång. På fastigheten Biplanet kommer en förskola med fem avdelningar att byggas

– Vi har arbetat fram en konceptförskola som vi kallar Framtidens förskola 2.0. Det konceptet kommer vi använda här, men med justeringar för att förskolan ligger i botten på ett flerbostadshus och inte är en fristående byggnad, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande programnämnd Barn och utbildning. Förskolan byggs tillsammans med Öbo i bottenplan på…

Läs mer

Vår ombudsman Johanna Skottman har lämnat oss

Under helgen fick vi det sorgliga beskedet att vår tjänstlediga ombudsman Johanna Skottman lämnat oss efter en tids sjukdom. Våra tankar går nu först och främst till Johannas anhöriga. Johanna har gjort stora insatser för Socialdemokratin i Örebro. Vi har alldeles för tidigt förlorat en kär vän och partikamrat! Minnet av Johanna som person kommer…

Läs mer

Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro kommun avslutar sitt uppdrag

Agneta Blom lämnar sin plats i Örebro kommunfullmäktige och uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande den 31 oktober i år. Agnetas sista insats på sitt uppdrag blir att leda det möte med kommunfullmäktige som ska fatta beslut om kommunens budget för 2021. – Genom att vara ledamot i kommunfullmäktige har jag gjort värnplikt som medborgare i demokratin….

Läs mer

Vi bygger om!

Hemsidan är under uppbyggnad och är inte komplett. För att läsa mer om vår politik kan du under tiden besöka www.socialdemokraterna.se

Läs mer
facebook Twitter Email