Valmanifest 2022-2026

Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Bild på flera hästar som står på rad. Framför står en liten pojke och klappar ena hästen. På bilden står det nytt stall i Karlslund och i högra hörnet högst upp är loggan Starkare tillsammans och socialdemokraternas logga.

Karlslunds stall blir verklighet

Idag onsdag den 31 augusti tas det första spadtaget på Karlslunds nya stall. Förutom att det byggs ett nytt stall kommer även den befintliga ridanläggningen att få en del förbättringar. De nya förbättringarna kommer att beröra att både hästar, ridskoleelever och personal får en bra arbetsmiljö.

Ridskolan i Karlslund är en av Sveriges största med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Satsningen på ett nytt stall i Karlslund är ett led i att göra resursfördelningen inom idrotten mer jämställd samt att ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid. På plats på onsdag finns bland annat fritidsnämndens…

Läs mer

Alla äldre har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt

Socialdemokraterna vill stoppa fusket i välfärden. Kontrollen av de privata utförarna i välfärden ska utökas och aktörer som missköter sig ska snabbt kunna stängas av från avtalet med kommunen. Samtidigt vill vi stärka den kommunala hemvården. Moderaterna vill privatisera den kommunala hemvården som är både populär och håller hög kvalitet, det säger vi bestämt nej till.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också höga krav på vår välfärd. Den socialdemokratiska regeringens satsningar på äldreomsorgen har gjort att vi i Örebro har kunnat utveckla kvaliteten, anställa fler medarbetare och skapat nya boenden….

Läs mer
Bilden visar John Johansson och Jessica Ekerbring. De står vid ett bord och håller i valmanifestet. I bakgrunden syns affischer och en banderoll med socialdemokraternas logga på.

Fokus på trygghet och välfärd i vårt valmanifest

Manifestet innehåller satsningar på trygghet, välfärd och klimat.

De senaste tio åren har Örebro vuxit med nya bostadsområden, förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsplatser samtidigt som restaurang-, kultur- och nöjesutbudet utvecklats till det bättre. Vi ser att det finns områden vi vill utveckla mer och äldreomsorgen är ett av dessa. Vinstjakten i både äldreomsorgen och skolan behöver stoppas. Dessutom behövs det krafttag när det…

Läs mer
Bild på ett eluttag på utsidan av en bil. I bild visas texten "Vi satsar på fler laddstolpar". Starkare tillsammans, röd ros.

Vi vill satsa på en rättvis klimatomställning för vanligt folk

Socialdemokraterna nationellt har idag presenterat ett paket för en rättvis klimatomställning för vanligt folk. Vi här i Örebro är glada för flera av nyheterna då de är sådant vi vill satsa på här i Örebro. Några av punkterna som presenterades var förbättrad laddinfrastruktur och energieffektivisering för flerbostadshus.

Förbättrad laddinfrastruktur Socialdemokraterna vill undanröja de hinder som finns mot att få tillgång till egna laddstolpar, särskilt för de som bor i hyresrätt, bostadsrätt och i glesbygd. Det ska också bli enklare att jämföra pris och inte behöva registrera dig hos en mängd olika operatörer. Dessutom ska antalet publika laddstolpar, de som är tillgängliga för allmänheten,…

Läs mer
Bild på tre personer som sitter i en soffa och tittar på en laptop. På bilden står det bra resultat för årets gymnasieelever Socialdemokraternas logga.

Fortsatt bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger kvar på samma goda nivåer som tidigare år. Måluppfyllelsen är högre än rikssnittet på både de högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen.

Efter ett läsår som präglats av en återgång till en mer traditionell skolgång har Örebro kommuns gymnasieskolor behållit den höga andelen elever med godkänd examen. Skolorna har dragit lärdom av framgångsrecepten under pandemin och har även det här läsåret följt upp elevernas studieresultat och arbetsmiljö regelbundet. Lärare, mentorer och elevhälsopersonal har jobbat metodiskt och effektivt…

Läs mer
Bild på en grupp människor som dansar. På bilden står det Dans för hälsa kan fortsätta sin verksamhet. Socialdemokraternas logga.

Fortsatt finansiering av Dans för hälsa!

Innan sommaren skulle projektet Dans för hälsa (DFH) avslutas. Frågan om DFH har hela tiden varit levande och diskuterats i olika forum. Dessa diskussioner har aldrig handlat om verksamhetens vara eller icke vara, utan snarare om var verksamheten ska placeras rent organisatoriskt och vem som ska ansvara för den.

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats utifrån studien Dansprojektet som visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till tonårstjejer som går i skola i Örebro kommun från årskurs 8 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. Den…

Läs mer
Bild på en lägenhetslänga. På bilden står det Bostaden är en social rättighet. I övre högra hörnet ligger loggan Starkare tillsammans. Socialdemokraternas ros.

Bostaden är en social rättighet

Den politiskt obundna aktionsgruppen ”Bostad för alla” som arbetar för att sätta boendefrågorna på den politiska agendan har publicerat en debattartikel i NA den 1 juni med frågan ”Vad gör ditt parti för hyresgästerna?”.

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Skillnaderna mellan de som hyr och de som äger sitt boende är stora och behöver minska. Samtidigt ska man komma ihåg att väldigt många, oberoende av bakgrund, vill äga sitt boende. Därför behöver lånetak och amorteringskrav vara utformade så att…

Läs mer
Bild på bilfärja upp i det högra hörnet finns loggan Starkare tillsammans och Socialdemokraternas ros.

Framtidsbild för Hampetorp presenteras

I Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig plats för att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt besöks- och rekreationsområde. Nu finns ett förslag framtaget för Hampetorps framtidsbild, med utvecklig av strandpromenad, färjeläge, aktivitetsområde och bebyggelse.

Hampetorp är en tätort i Örebro kommun med nära läge till Hjälmaren och natur med ett aktivt civilsamhälle och fritids- och föreningsliv. I ett förslag presenteras nu en framtidsbild för Hampetorp med olika fokusområden för utveckling, som är en del i en större satsning som görs för hela Hjälmaren. – Hampetorp har ett bra strategiskt…

Läs mer
Bild på en gångbana med träd runtom. På bilden står det Alla ska känna sig trygga i Örebro. #trygghetsmiljarden. Socialdemokraternas logga.

Vi ska ta tillbaka tryggheten i Örebro

Socialdemokraterna vill att alla i Örebro ska kunna känna sig trygga, oavsett om det är på gator och torg eller i hemmet. Vi vill satsa en miljard för att bemöta kriminalitet, otrygghet och våld i hemmet, en satsning som vi kallar trygghetsmiljarden. Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet.

För att vi ska kunna få ordning på en av vår tids stora samhällsutmaningar måste vi ta ett helhetsgrepp, därför ska trygghetsmiljarden gå till att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Vi kan inte vara så ensidiga att vi bara fokuserar på en typ av lösning på ett så stort och komplext problem som det…

Läs mer
bilden visar två vuxna personer som håller hand med ett barn. I bilden visas en logga med texten #trygghetsmiljarden

En miljard på trygghet på gator och torg

Ett av de fem vallöftena handlar om att ta tillbaka tryggheten i det offentliga rummet. Här presenterade John Johansson på pressträffen delar av den politik som partiet går till val på. – Vårt vallöfte är att ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet. För att åstadkomma det vill vi införa Trygghetsmiljarden – vi…

Läs mer
facebook Twitter Email